Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

Voor wie?

Voor mannen die met ons vanuit Gods Woord, het spreken van de Heere tot ons persoonlijk, maar ook tot ons als gemeente en kerken verlangen te verstaan, willen wij hen van harte uitnodigen op onze verenigingsavond.

Wat houdt het in?

De Schriftstudie blijft het hoofddoel, bij alles wat we bestuderen moeten we steeds weer vragen wat Gods Woord er zelf van zegt. Van harte hopen we als bestuur dat we een rijke tijd van vergaderen zullen hebben.

Waar en wanneer?

Om de 2 weken komen we op de vrijdagavond bij elkaar. De vergaderdata en het onderwerp worden bekend gemaakt in de Ontmoeting.

Contact?

U kunt contact met ons opnemen via dit formulier.