Nieuws

Terugblik Lichtjesavond en Kerstfeest

De afgelopen dagen hebben we op verschillende momenten met jong en oud(er) het Kerstfeest gevierd. Zo hoorden we tijdens de Lichtjesavond samen met bewoners uit de Zeebuurt en andere belangstellenden een Bijbelgedeelte over Kerst uit Lukas 2. Ook werd er een mooi kerstgedicht voorgelezen en zongen we bekende liederen over de geboorte van de Heere Jezus, zoals “Komt allen tezamen” en “Ere zij God”. Als u of jij (al dan niet naar aanleiding van Lichtjesavond of de kerstdiensten) vragen hebt over de Bijbel, het christelijk geloof of de kerk, dan horen we het graag. Wanneer u/jij een bericht stuurt naar internet@cgkdezaaier.nl brengen we u in contact met iemand die u verder kan helpen. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan een oriëntatiecursus over het christelijk geloof. Weet je welkom!

  

Welkom op Lichtjesavond (24 december) en in de Kerstdiensten

Op 24 december houden we de traditionele Lichtjesavond. Deze begint om 18.45 uur (na de middagdienst van 17.00 uur) en duurt tot 19.30 uur. Samen met bewoners van de Zeebuurt en gemeenteleden van De Zaaier willen we op Kerstavond de geboorte van de Zaligmaker bezingen in mooie Kerstliederen, bijgestaan door het koperensemble uit Elburg. Ook zal het Kerstevangelie worden voorgelezen en een gedicht worden voorgedragen. Na afloop is iedereen welkom om lekkere chocolademelk te drinken met een versnapering en is er alle gelegenheid om met elkaar te praten over het wonder van Kerst. Het zou mooi zijn als iedereen (ook de kinderen) zo veel mogelijk een eigen lichtje meeneemt. Doe een warme jas aan, want bij droog weer is de Lichtjesavond buiten, voor de hoofdingang van de kerk.

Op 25 december bent u eveneens welkom in de Kerstdienst om 9.30 uur. Op Tweede Kerstdag, 26 december,  is er om 9.30 uur een zangdienst met extra aandacht voor de kinderen. Graag tot ziens!

Kerstconcert Wijdt Hem uw Kunst op 20 december in De Zaaier

Op woensdag 20 december houdt ons koor Wijdt Hem uw Kunst zijn jaarlijkse kerstconcert in De Zaaier. Medewerking verlenen:
Elspeets Mannenensemble o.l.v. Dick van Asselt;
Chr. gemengd koor Wijdt Hem uw Kunst o.l.v. Evert van de Veen;
Orgel: René de Ruiter;
Dwarsfluit: Annemarie Langerak-Mons;
Trompet: Henk ten Hove;
Bugel: Henrike van de Vliert;
Meditatie: Ds. H. de Graaf.
Aanvang: 19.30 uur Kerk open: 19.00 uur.
Gratis toegang. Iedereen is van harte welkom!

 

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling: impressie van Al Massira-cursus en mannenavond

Een impressie van de Al Massira-cursus, een terugblik op de eerste mannenavond en een internationale kerkdienst met een bijzondere gast uit Syrië. Je leest erover in de decembernieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. Deze maand staat er ook weer een internationale kerstviering op het programma. Hiervoor zijn nog veel vrijwilligers nodig. Wie wil meehelpen, is van harte welkom!

Sela-projectkoor ”Breng ons samen”

Jongerenkoor Gedalja start op donderdag 11 januari 2018 met het Sela-projectkoor ”Breng ons samen”. Om de week is er een repetitie met liederen uit het repertoire van Sela. Iedereen in de leeftijd van 14 tot 40 jaar is welkom. Het Sela-projectkoor is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Het projectkoor wordt afgesloten met twee mooie optredens op vrijdag 16 maart 2018 in CGK De Zaaier in Harderwijk en op zaterdag 17 maart 2018 in CGK Oenenburgkerk in Nunspeet.

Jeugdouderling Johan Hazenberg: ‘Ik wil de jeugd laten zien wat het geloof voor mij inhoudt’

Johan Hazenberg (30) is dit jaar jeugdouderling geworden in De Zaaier. Hoe kijkt hij aan tegen de jeugd in onze kerk en welke plannen heeft hij?   

Door Lisa Petersen

Zou je jezelf kunnen voorstellen?
“Ik ben Johan Hazenberg en 30 jaar oud. Ruim vier jaar ben ik met Henriëtte getrouwd en samen hebben we een zoon die heet Levy. Ik houd van sporten. Zo doe ik aan hardlopen, racefietsen en voetballen. Andere sporten mag ik ook graag doen.

Doordeweeks ben ik werkzaam in het cluster 4 onderwijs. Twee dagen in de week sta ik voor een bovenbouwgroep in het voortgezet onderwijs. De andere dagen houd ik me bezig met stage- en uitstroomcoördinatie binnen onze cluster 4 afdeling. Op cluster 4 zitten vooral leerlingen met gedrags-leerproblematiek. Denk daarbij vooral aan autisme, ADHD enzovoort. Eigenlijk zijn dit leerlingen die niet kunnen meekomen met het reguliere onderwijs wat aangeboden wordt in Nederland.”

Wat betekent het geloof voor jou in de dagelijkse praktijk?
“Het geloof betekent veel voor mij. Het is een houvast en steun, die ik bij niemand anders kan krijgen. Zowel op mooie als minder leuke momenten weet ik dat ik altijd naar God kan gaan. Om hem te danken voor het goede, maar ook te vragen om hulp en kracht als het minder goed gaat.

God wijst mij een weg en als instrument in Zijn handen mag ik hier dienen op aarde. Dit in mijn gezin, werk, kerk of waar dan ook.”

 Wat is je algemene indruk van de jeugd in onze kerk? Zijn ze betrokken in de gemeente en veel met het geloof bezig of zie je juist het tegenovergestelde?
“De jeugd in onze kerk is betrokken en actief. Ik zie dat veel op catechisatie komen of  die altijd naar de vereniging gaan. Wel merk ik dat er ‘snel’ afgezegd wordt, omdat er dan andere dingen zijn. Dat vind ik jammer, omdat juist het geloof (gemeenschap met anderen in het geloof en hieruit onderwijs ontvangen) het allerbelangrijkste is hier op aarde. Ook de ouderen hebben hierin een taak.

Ook merk ik dat een aantal het mooi weet te zeggen, maar de daden soms achterwege blijven. Hoe echt is je geloof? Weet je echt wie Jezus is voor jou in het geloof? Geloof is niet makkelijk en niet moeilijk. Maar het geeft wel een verandering in je leven.”

Vind je dat onze gemeente de jeugd genoeg in het vizier heeft?
“Kan altijd beter. Vooral de hoeveelheid mensen die zich willen inzetten voor jeugdwerk. We hebben het allemaal druk en zijn met van alles bezig, maar alstublieft: doe wat in kerkelijk werk! Degenen die het werk doen, hebben het ook druk. Laten we samen gemeente zijn.

Er is genoeg voor de jeugd. Misschien wel te veel naast al de andere dingen die jongeren hebben in hun leven. Ik wil er naar gaan kijken hoe we kunnen verbinden en de jeugd betrokken houden. Wat hierbij natuurlijk ook meespeelt is kerkverlating, verschillende scholen enzovoort.”

Wat kunnen ouderen volgens jou leren van de jeugd binnen onze gemeente?
“Jongeren passen zich sneller aan, zijn kritischer, maar denken wel mee. Ik merk soms wat ‘starheid’ bij ouderen. We doen dit al jaren zo…daarom moet het zo blijven. De jeugd denkt hierover na en vraagt wat de argumenten zijn waarom iets zo gebeurt. De vraag is of ‘omdat we het altijd zo doen’ een argument is. Als je bij jongeren goede argumenten hebt (ook al zijn ze het er misschien niet mee eens), accepteren ze wel hoe iets loopt. Dat vind ik wel een aandachtspunt voor de ouderen.”

En wat kunnen jongeren juist leren van de ouderen?
“De kennis. Ik schrik ervan wat de jongeren echt weten vanuit de Bijbel. Soms is dat zeer weinig. Ouderen hebben die kennis wel. Weet wat je gelooft!”

Welke dingen zou je als jeugdouderling graag willen veranderen?
“Ik hoop dat we jongeren meer betrekken in de kerk(dienst). Dat kan met invulling van liturgie, maar ook met andere dingen. We moeten als gemeente kerk zijn. Jong en oud.

Verder hoop ik dat ik contact houd met de jeugd. In mijn optiek stond vroeger (bij mij) de jeugdouderling wat verder van mij als jongere af. Ik hoop dat niet te zijn, maar dat ze me durven aan te spreken en dat we samen ook gesprekken kunnen hebben of dingen kunnen doen.”

 Hoe wil je jongeren uit onze kerk betrekken bij de kerk en het geloof?
“Allereerst door ze ‘voor’ te leven. Laten zien wat het geloof voor mij inhoudt (in woorden en werken). Ik mag hierin een instrument zijn van God, ondanks mijn zonden. Ik hoop dat ze allemaal Jezus leren kennen als hun persoonlijke Zaligmaker. Met kerkelijke activiteiten om samen dit geloof te delen en hierin te groeien.”

Veel jongeren zitten op sociale media. Hoe wil je deze kanalen inzetten om de jeugd binnen of buiten de kerk te bereiken?
“Haha… ik heb daarom maar een account op Facebook gemaakt, zodat ik dingen kan delen (evenementen) via Facebook. Dus zoek me op en dan weet je wat er speelt en of gaat komen. Activiteiten, jongerenavonden enzovoort.

Ohja…mocht je vragen hebben of opmerkingen…geef aan of je een gesprek wil. Dit kan door een persoonlijk berichtje via mobiel, Facebook of mail. Ik sta daar zeker open voor!”

Mailen kan naar:  jeugdouderling@cgkdezaaier.nl

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling

De oktobernieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk, waarin ook onze kerk is vertegenwoordigd, besteedt veel aandacht aan vrijwilligerswerk in en rond het azc in Harderwijk. Een vrijwilliger vertelt over haar ervaringen met de vrouwenavonden in het azc. Verder is de werkgroep op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten, waaronder mannenavonden en wandel- en fietstochten.

Kledingbeurs 11 en 12 oktober

Op woensdag 11 oktober (9.30-20.00 uur) en donderdag 12 oktober (9.30-15.00 uur) bent u welkom op de kledingbeurs van onze vrouwenvereniging Woord en Daad in het verenigingsgebouw van onze kerk. Behalve kleding is er huishoudtextiel te koop, evenals schoenen en tassen. Ook worden er prachtige kaarten verkocht. U bent welkom, ook voor een kop koffie of thee. Graag tot ziens!

Internationale dienst 15 oktober

Op zondag 15 oktober houdt onze kerk weer een internationale dienst om 14.30 uur in het gebouw van Sefanja (Stationslaan 121). Voorganger is ds. H. de Graaf (Urk). De tekst voor de preek is Matthéüs 15: 21-28 (Het Levende Brood Jezus). De dienst is vooral gericht op bewoners van het azc en statushouders in Harderwijk, maar gemeenteleden en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. De voorganger spreekt in het Nederlands en wordt simultaan vertaald in het Engels. Ook is er vertaling in het Arabisch en Farsi beschikbaar. We zingen diverse liederen in het Nederlands en/of Engels. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie/thee en iets lekkers. We hopen veel mensen uit allerlei landen te begroeten en bidden om een gezegende dienst!

Boeldag 7 oktober

Op zaterdag 7 oktober houden we onze jaarlijkse Boeldag. In de bijzalen van de kerk en op het plein buiten staan diverse kramen opgesteld met o.a. meubels, huishoudelijke artikelen, elektra, bloemen, sieraden, kaarten en schilderijen. Er is ook een fotograaf aanwezig, dus een mooi moment om een foto te laten maken als gezin, echtpaar of alleen. Daarnaast wordt er goed voor de inwendige mens gezorgd met de verkoop van koffie en taart, oliebollen, vis of een broodje hamburger.
De opbrengst van deze dag is voor een groot deel bestemd voor de kerk. Ook gaat een gedeelte naar de zending, hulp aan vluchtelingen in het Midden-Oosten en Stichting Open Doors. Vanaf 9.30 uur zijn de kerkdeuren van onze kerk aan de Eibert den Herderstraat 22 geopend, de Boeldag wordt om 13:00 uur afgesloten. Van harte welkom!