Algemeen

Predikant: vacant sinds 1 mei 2017

Ds. W. N. Middelkoop (Urk-Ichthus) heeft het beroep naar onze gemeente aangenomen. Bevestiging en intrede zullen plaatshebben op D.V. zondag 27 mei 2018.

Kerkgebouw: E. den Herderstraat, hoek Laan 1940-1945 Harderwijk

kerk

Het kerkgebouw staat in het “oude” gedeelte van Harderwijk en biedt een plaats aan 520 mensen. Het kerkgebouw is in gebruik genomen op 30 maart 1960.

Sinds half 2005 heeft de kerk officieel de naam “De Zaaier” gekregen. Deze naam verwijst naar de schildering, welke te vinden is, in het raam boven de hoofdingang.

Kerkdiensten: ’s Zondags om 9.30 uur en om 17.00 uur