De Zaaier

Month: september 2017

Internationale dienst 15 oktober

Op zondag 15 oktober houdt onze kerk weer een internationale dienst om 14.30 uur in het gebouw van Sefanja (Stationslaan 121). Voorganger is ds. H. de Graaf (Urk). De tekst voor de preek is Matthéüs 15: 21-28 (Het Levende Brood Jezus). De dienst is vooral gericht op bewoners van het azc en statushouders in Harderwijk, maar gemeenteleden en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. De voorganger spreekt in het Nederlands en wordt simultaan vertaald in het Engels. Ook is er vertaling in het Arabisch en Farsi beschikbaar. We zingen diverse liederen in het Nederlands en/of Engels. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie/thee en iets lekkers. We hopen veel mensen uit allerlei landen te begroeten en bidden om een gezegende dienst!

Boeldag 7 oktober

Op zaterdag 7 oktober houden we onze jaarlijkse Boeldag. In de bijzalen van de kerk en op het plein buiten staan diverse kramen opgesteld met o.a. meubels, huishoudelijke artikelen, elektra, bloemen, sieraden, kaarten en schilderijen. Er is ook een fotograaf aanwezig, dus een mooi moment om een foto te laten maken als gezin, echtpaar of alleen. Daarnaast wordt er goed voor de inwendige mens gezorgd met de verkoop van koffie en taart, oliebollen, vis of een broodje hamburger.
De opbrengst van deze dag is voor een groot deel bestemd voor de kerk. Ook gaat een gedeelte naar de zending, hulp aan vluchtelingen in het Midden-Oosten en Stichting Open Doors. Vanaf 9.30 uur zijn de kerkdeuren van onze kerk aan de Eibert den Herderstraat 22 geopend, de Boeldag wordt om 13:00 uur afgesloten. Van harte welkom!

Op de koffie! Burendag 23/9

Zaterdag 23 september is de landelijke Burendag. Graag nodigen we onze buren en andere belangstellenden uit om die dag een kop koffie of thee te komen drinken. De kerk is ook open voor bezichtiging. Voor de kinderen staat er een springkussen bij de kerk en er is ook gelegenheid om te sjoelen. Vanaf 9 uur zijn de deuren open en is iedereen hartelijk welkom!

Welkom op de ABC-cursus!

In september gaat de ABC-cursus weer van start, voor iedereen die graag (basis) Bijbelkennis wil opdoen. Aan de hand van de Bijbelcursus “Ontmoetingen” gaan we op een eenvoudige manier de Bijbel door. Wil je je oriënteren op het christelijk geloof, dan is dit een mooie mogelijkheid. Iedereen is welkom om alleen of samen met iemand anders mee te doen aan deze laagdrempelige cursus: eens in de veertien dagen op maandagavond van 20.00-21.00 uur in het verenigingsgebouw bij de kerk (hoek E. den Herderstraat/Laan 1940-1945). Voor meer info: 0341-451618.

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling

Het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in onze stad ging ook in de zomervakantie door. Zo werden de bewoners van het azc uitgenodigd voor de KILA-dagen en de Tentweek in Harderwijk. Ook was er elke zondag een internationale kerkdienst. De Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk gaat de komende tijd het aantal activiteiten verder uitbreiden, onder meer met een mannenavond in het House of Joy. Lees er meer over in de septembernieuwsbrief van de werkgroep.

Startzondag 10 september

Op zaterdag 9 en zondag 10 september staan we stil bij de start van een nieuw seizoen met tal van kerkelijke activiteiten. De zaterdagmiddag staat in het teken van ontspanning en ontmoeting, met aansluitend een barbecue. Zondag gaat in de beide diensten (9.30 en 17.00 uur) ds. J. Jonkman uit Zeewolde voor. In de ochtenddienst is er extra aandacht voor de kinderen van de basisschool. Na afloop van de ochtenddienst is er gelegenheid samen koffie/thee of limonade te drinken en elkaar te ontmoeten.

Deze zondag is er een extra deurcollecte vanwege de noodsituatie in Nepal, waar in augustus hevige moessonregens vielen. De overstromingen eisten veel levens. De organisatie ACN, waar ook onze kerken bij betrokken zijn, wil duizenden huishoudens in de regio helpen met voedselpakketten en waterfilters. Ook doet ACN er alles aan dat de kinderen weer naar school kunnen. De diakenen bevelen de collecte van harte aan.

De startzondag op 10 september valt samen met de landelijke kerkproeverij. In het hele land nodigen kerkgangers speciaal op deze zondag iemand uit om mee te gaan naar de kerk. U en jij bent ook deze zondag van harte welkom in onze diensten, ook als je niet gewend bent naar de kerk te gaan. Graag tot ziens!