De Zaaier

Month: maart 2020

Digitaal pastoraal #2

Door de bijzonder omstandigheden waarin wij verkeren willen we gebruik maken van nieuwe mogelijkheden om de gemeente en geïnteresseerden te bemoedigen. Daarom hierbij het tweede digitale pastorale woord van onze predikant ds. Middelkoop.

Kerkdiensten meeluisteren of meekijken

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het de komende tijd niet mogelijk om als gemeente samen te komen. Gelukkig kunt u dankzij alle technische mogelijkheden de kerkdiensten wel meeluisteren of meekijken. Dit kan op drie manieren:

  1. Kerkomroep – Als u de app ‘Kerkomroep’ downloadt of naar de website www.kerkomroep.nl/#/kerken/11374 gaat, is het mogelijk de dienst live te volgen (met geluid of geluid en beeld samen). Door de drukte kan het zijn dat u de afgelopen twee zondagen niet op deze website kon komen. Probeert u het komende zondag gerust nog een keer. Mocht dit niet werken, vindt u hieronder nog twee andere opties. Wilt u een dienst terugluisteren van de afgelopen weken? Op www.kerkomroep.nl/#/kerken/11374  vindt u ook een archief met oude kerkdiensten. 

  2. Televisie – Heeft u een televisie thuis en bent u aangesloten bij de CAI? Dan is het ook mogelijk om de dienst via de televisie te volgen. De CAI heeft een aantal kanalen opengezet om de uitzendingen te volgen. U heeft hiervoor dus geen smartcard nodig. U kunt de dienst meestal vinden op kanaal 706 (en anders tussen de 701-711 in).   

    Daarnaast is het soms ook mogelijk om de dienst via HK13 (lokale omroep van Harderwijk) te bekijken. De kerken uit Harderwijk wisselen elkaar af. Zo was er vorige week bijvoorbeeld een kerkdienst van de Bethelkerk op HK13 te zien. 

  3. YouTube – Vanaf aanstaande zondag is het ook mogelijk om de kerkdienst via YouTube mee te kijken. U kunt deze diensten vinden op ons eigen YouTube-kanaal: u vindt dit op https://bit.ly/dezaaier of op www.youtube.com/channel/UC31-vwOTvdZC2Rp5ez3JunQ

Bijbelstudie #1

Bijbelstudie door ds. Middelkoop over wat wij meemaken in deze tijd rondom het corona-virus. In deze studie worden Exodus 4:18 tot en met 5:9 behandeld. Vragen bij bijbelstude over Exodus 4:18 tot en met 5:9

1. Mozes levensweg bleek een voorbereiding op zijn taak voor God! Kunt u/jij ook de levensweg die je ging/gaat zien als een plan van God waarmee hij je geschikt maakt om Hem te dienen?

2. Voor de kinderen: Hoe riep God Mozes om Israel te gaan bevrijden? (Exodus 3)

3. Hoe verklaart u/jij dat een zoon van Mozes niet besneden was? Sommigen denken dat hier blijkt dat Mozes de besnijdenis had nagelaten om zo Zippora een plezier te doen in plaats van God te gehoorzamen?

4. Voor de kinderen: waarom was de besnijdenis er? Wat doen we in de kerk wat ermee te maken heeft?

5. Voor de kinderen: Is de pest hetzelfde als melaatsheid? Hoe taxeert u/jij de woorden van Mozes dat als farao niet luister God Zijn eigen volk straft met de pest? Is het coronavirus Gods straf?

Digitaal pastoraal #1

Door de bijzonder omstandigheden waarin wij verkeren willen we gebruik maken van nieuwe mogelijkheden om de gemeente en geïnteresseerden te bemoedigen. Daarom hierbij het eerste digitale pastorale woord van onze predikant ds. Middelkoop.

Aanpassing kerkdiensten in verband met het coronavirus

We willen de kerkdiensten graag laten doorgaan, maar dan met minder dan 100 personen door per dienst volgens een rooster bepaalde wijken uit te nodigen. Ieder die enige griepverschijnselen heeft wordt dringend verzocht thuis te blijven. Datzelfde geldt voor gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid. Voor degenen die thuis blijven zijn via de kerkomroep of via de CAI (kanaal 706) onze diensten te volgen. Deze maatregel geldt tot en met 1 april. Door het coronavirus worden we opnieuw bepaald bij de kwetsbaarheid van onze samenleving en ook van ons eigen leven. Laten we dit in gebed ook bij onze hemelse Vader brengen.