De Zaaier

Month: april 2020

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling Harderwijk

Hoe ervaart een asielzoeker in deze periode het leven in het azc? Een bewoner van het azc vertelt erover in de nieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. “In deze tijd van de coronacrisis voel ik me soms een beetje alleen. Maar mijn God zei tegen mij: Je bent niet alleen, Ik ben altijd bij je.” Verder vertelt een vrijwilliger in de nieuwsbrief dat hij van mensen die op de vlucht zijn, leert wat gastvrijheid is. “Ik word er blij van.”

Bijbelstudie #4

Vragen ter bespreking van Bijbelstudie over gebedsgenezing

 1. Hebt u/jij zelf meegemaakt in je omgeving dat op het gebed een bijzondere genezing plaatsvond?
 2. Gelooft u dat ook vandaag nog er gaven van genezing mogelijk zijn of volgt u de zgn. streeptheologie dat dit behoorde bij de apostolische tijd? Welke onderbouwing hebt u/jij daarbij?
 3. Wat vindt u/jij van genezingsdiensten zoals van Jan Zijlstra in Leiderdorp?
 4. Als mensen in een genezingsdienst niet genezen zegt men vaak: dat komt omdat je niet gelooft, want Jezus zegt: als je gelooft kun je tegen deze berg zeggen: wordt in de zee geplant en het zal gebeuren. Dus wie niet geneest, geloofd niet genoeg.
 5. Voor de kinderen: helpt het als jij ziek bent of iemand dichtbij om ervoor te bidden?
 6. Voor de kinderen: als je bidt om genezing geeft God dat dan altijd?
 7. Hebt u jij een teleurstelling opgelopen doordat je bad voor genezing van iemand die toch overleed? Wat deed dat met je en met je geloof?
 8. Hebben we in de gereformeerde kerkelijke wereld wel oog genoeg voor de gave van genezing of is het juist goed dat daar niet te veel nadruk op ligt?

Bijbelstudie #3

Vragen ter bespreking bij de Bijbelstudie over Mattheus 24:1-14:

 1. Hoe kunnen wij beoordelen of een profetie waar is of vals?
 2. Bent u/jij er bang voor dat je door valse profetie wordt meegesleept? Kun je jezelf er tegen wapenen/beschermen?
 3. Voor de kinderen: denk jij er weleens aan dat de Heere Jezus een keer terugkomt? Zou je dat mooi vinden of juist niet? Hoe stel je je het leven voor als Jezus is teruggekomen?
 4. Voor de kinderen: wat doet deze tijd van corona met jou? Vind je het fijn omdat je veel thuis bent of vind je dat juist moeilijk en geeft het veel spanning/ruzie? Ben je bang voor het coronavirus voor jezelf of voor je opa of oma? Lig je er wel eens aan te denken in bed?
 5. Welke plaats neemt Israël in voor u op weg naar de wederkomst?
 6. Ervaart u het coronavirus als een teken van de (eind)tijd?
 7. Duurt de wederkomst nog lang denkt u? Maakt u dat blij/bang/verdrietig?
 8. Wat hebt u/jij geleerd in deze coronacrisis over uzelf/het leven/God?

Uitzendingen via kerkdienstgemist.nl

Omdat het platform van Kerkomroep het grote aantal kijkers en luisteraars de laatste weken niet aankan hebben we besloten om ook uit te gaan zenden via het platform Kerkdienstgemist.

Via Kerkdienstgemist kunt u onze diensten live meebeleven via computer of smartphone. U kunt de app ‘Kerkdienst Gemist’ downloaden of  naar de website www.kerkdienstgemist.nl/stations/1968-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-De-Zaaier-Harderwijk gaan. Zo is het mogelijk de dienst live te volgen (met geluid of geluid en beeld samen).

Wilt u een dienst terugluisteren van de afgelopen weken? Op Kerkdienstgemist vindt u ook een archief met oude kerkdiensten.

Natuurlijk is het ook nog mogelijk om de diensten live mee te beleven via de televisie bij de CAI. Daarnaast zenden we de diensten ook uit op ons eigen YouTube-kanaal: u vindt dit op https://bit.ly/dezaaier

Bijbelstudie #2

Hierbij de tweede Bijbelstudie van Ds. Middelkoop over 2 Samuël 24. Deze is ook weer voorzien van een Youtube video en vragen:

 1. Voor de kinderen: Weet je nog hoe David werd gezalfd tot koning? Vertel dat verhaal eens.
 2. Voor de kinderen: Waarom werd de Heere boos toen David het volk liet tellen?
 3. Hoe verklaart u dat in 2 Samuel staat dat God David aanzet tot kwaad en 1 kronieken 21 de satan dat doet?
 4. Joab probeert David van zijn zondige plan af te brengen. God leidt ons leven dus ook door mensen om ons heen. Kent u voorbeelden hoe God door wijze mensen om u heen u probeerde te bewaren voor zonde of juist duidelijk maakte dat u iets moest doen?
 5. Heeft God het recht om ons mensen te straffen? Hebben wij het verdiend dat God ons straft? Wat voor Godsbeeld hebt u?
 6. Het is beter te vallen in de handen van God dan van mensen. Bent u het eens met David?
 7. God heeft berouw. Had Hij echt berouw of is dit slechts een menselijke manier van spreken? Wat doet dit met u?
 8. Gods genade wint het van Zijn toorn. Dat wordt zichtbaar op de dorsvloer. Dat wordt zichtbaar op Golgotha. Kent u en jij zo de Heere en wat werkt dit uit in uw en jouw leven?