De Zaaier

Month: mei 2021

Hartverwarmend afscheid van kostersechtpaar

Dik en Aline de Boer nemen na bijna 14 jaar afscheid als kosters van De Zaaier. Op zondag 30 mei werd hierbij stilgestaan. Aansluitend aan de middagdienst, die vanwege corona beperkt toegankelijk was, spraken ds. W. N. Middelkoop en de voorzitter van de Commissie van Beheer het kostersechtpaar toe. Zij bedankten hen voor hun grote inzet in al die jaren. Aline de Boer blikte daarna kort terug op mooie en moeilijke momenten in de achterliggende periode. Tot slot zongen enkele gemeenteleden het kostersechtpaar toe: “Zegen hen, Algoede, neem hen in Uw hoede”. Buiten konden gemeenteleden op gepaste afstand afscheid van de kosters nemen. Ook veel gemeenteleden die de dienst online hadden gevolgd, kwamen naar de kerk om Dik en Aline de Boer te bedanken. Het kostersechtpaar sprak na afloop van “een geweldig afscheid” en noemde het “hartverwarmend!”

Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk op 4 juni

Wereldwijd worden naar schatting 340 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.
Bid mee!
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 4 op 5 juni in De Regenboog, Biezenplein 1 te (3845 KA) Harderwijk (wijk Drielanden). De Nacht begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 06:00 uur. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit diverse landen en bidden we voor vervolgde christenen.
Wilt u thuis meebidden? Via deze link vindt u het gebedsboekje. Hierin kunt u verhalen en gebedspunten vinden, waar u thuis voor kunt bidden. Ook vindt u hier een promotievideo van Open Doors over de Nacht van Gebed.