De Zaaier

Author: Webredactie

Startzondag 20 september met openluchtdienst

Op zondag 20 september staan de diensten in het teken van de start van het nieuwe seizoen. Voor de ochtenddienst zijn gezinnen uitgenodigd die kinderen in de Bijbelklas hebben. In deze dienst nemen ook enkele kinderen afscheid van de Bijbelklas. ’s Middags hebben we om 15.30 uur een openluchtdienst in Biddinghuizen. We mogen, omdat het buiten is, dan ook samen zingen. Iedereen zonder coronaklachten is daar na aanmelding welkom. Uiteraard geldt dat kwetsbare mensen zelf een verstandige afweging moeten maken. We bidden om gezegende diensten!

Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Bart Riet raakte betrokken bij de mannenavonden van de werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. Hij kreeg er geen seconde spijt van, vertelt hij in de nieuwsbrief van de werkgroep. “Er ontstaan vriendschappelijke banden. Je krijgt te horen wat iemand echt bezighoudt. Soms mag je voor iemand bidden. Nog vaker komt het voor dat ze jou bemoedigen in het geloof.” Lees het hele artikel in de nieuwsbrief van de werkgroep, die ook terugblikt op een geslaagde taartenactie en een inspiratieavond aankondigt waarin de bezoekers worden meegenomen in de leefwereld van een vluchteling.

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling Harderwijk over het belang van gebed

Gebed is voor veel vluchtelingen belangrijk. Dat zegt Didi Companjen in de nieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. “Door gebed gaan we samen naar de troon van God. Daar waar ik geen antwoorden heb, kan God kracht geven in hun –vaak onzekere– toekomst.” De nieuwsbrief geeft ook aandacht aan de Vluchtelingengebedsweek die zondag 14 juni van start gaat. Verder vertelt Carlos uit Mexico over zijn ervaringen (vóór de coronacrisis) met de internationale kerkdiensten in Harderwijk. “Mijn hart was ontroerd toen ik mensen uit verschillende landen zag, die God aanbaden.”

Bijbelstudie #6

Vragen bij de Bijbelstudie over orgaandonatie

  1. (voor de kinderen) Ken je iemand die een orgaan heeft gekregen van een overleden iemand? Hoe vind je dat?
  2. (voor de kinderen/jongeren) Heb jij er wel eens over nagedacht of je als je sterft een lichaamsdeel zou willen geven aan iemand die daardoor kan blijven leven?
  3. Wat vind u van de Bijbelse bouwstenen in deze Bijbelstudie? Helpt het je verder?
  4. Welke keuze hebt u gemaakt of denk je te gaan maken?
  5. Wat vindt u van het argument: wie geen orgaan geeft kan ook geen orgaan accepteren.