De Zaaier

Author: Webredactie

Collecte Hulpverleningszondag

De eerste zondag van februari is het Hulpverleningszondag. Dit jaar staan noodhulpprojecten en projecten die daaruit zijn voortgekomen centraal. In het bijzonder die in Nepal, Haïti en op de Filipijnen. De tyfoon Haiyan op de Filipijnen maakte in 2013 miljoenen slachtoffers. In het nieuws lijkt een ramp snel voorbij, maar de sporen van Haiyan zijn nog steeds zichtbaar. Tyfoons zijn mede het gevolg van klimaatverandering. Bij de wederopbouw zet de bevolking zich daarom onder meer in voor ‘groene’ landbouw. De bevolking doet het werk zelf. En vooral: samen. Deputaten diaconaat blijven nog een aantal jaren betrokken bij dit project: namens én samen met de kerken!

Op de komende Hulpverleningszondag (7 februari) wordt er een collecte gehouden om de diverse (noodhulp) projecten, onder meer op de Filipijnen, in Nepal en Haïti, mogelijk te blijven maken. Van harte aanbevolen!

Scholendienst 31 januari

Op D.V. zondag 31 januari zal de ochtenddienst een themadienst zijn voor Kerk-School-Gezin. Wij hopen dit keer kinderen, ouders en leerkrachten te verwelkomen van CBS Het Baken. Het thema is dit jaar: “De Bijbel in onze stad”. Dit thema is gekozen vanwege het verschijnen van de “City Bible Harderwijk/Hierden”. In de preek zal het deze zondagmorgen gaan over 2 Koningen 22, de geschiedenis waarin de Torah-rol (de Bijbel) wordt teruggevonden, in de tijd van koning Josia. De Bijbel komt weer onder het stof vandaan, zou je kunnen zeggen. Daar kunnen we (jong en ouder) het nodige van leren. We hopen op een goede dienst met een volle kerk. Van harte welkom!

Training Gave 27 januari

Op D.V. woensdag 27 januari geeft Stichting Gave  de training “In contact met de vluchteling”. Deze is bedoeld voor vrijwilligers uit Harderwijk die de komende periode in contact willen komen met vluchtelingen. De training, met als basis interculturele communicatie, geeft handen en voeten aan de praktijk van het omgaan met asielzoekers. Wat is de cultuur van de vluchteling en hoe zien zij onze cultuur ? Wat zijn de valkuilen en wat zijn juist de goede manieren om met elkaar om te gaan? Aan de hand van praktijksituaties worden de deelnemers verder geholpen in het contact leggen met mensen uit een andere cultuur. Dit is een goede start in het opbouwen van een relatie met de vluchteling.

Deze avond wordt gehouden in Het Visnet (Frankenskamp 2) en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30). Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Presentatie werk Wycliffe

De familie Petersen uit Harderwijk werkt voor Wycliffe Bijbelvertalers in Papoea-Nieuw-Guinea. Op dit moment zijn ze met verlof in Nederland. Op D.V. donderdag 7 januari geven ze voor hun achterban en iedereen die interesse heeft een presentatie over hun werk. Deze avond begint om 19.30 uur (vanaf 19.00 uur inloop met koffie) in een zaal van de kerk en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Na de ochtenddienst in De Zaaier op D.V. zondag 10 januari geven ze dezelfde presentatie nog een keer, voor gemeenteleden en iedereen in Harderwijk en omstreken die er donderdag niet bij kon zijn. Zie ook hun weblog.

Spelletjesavond 15 januari

Vindt u of vind jij het leuk om een spelletje te doen? Vaak komt het er niet van, als je bijvoorbeeld alleen woont of met anderen die hier (lang) niet altijd zin in hebben. Ook zijn er veel spellen die leuk zijn om te doen, maar die je zelf niet in huis hebt. Of het lijkt je juist leuk om eens met of tegen anderen te spelen.

Met ingang van januari 2016 zal er maandelijks op een vrijdagavond een spelletjesavond worden georganiseerd in een van de zalen van de kerk. Een vrije inloopavond van 19.30 uur tot ongeveer 23.00 uur. Op deze avonden, waarop verschillende spelletjes aanwezig zijn, staan gezelligheid, (spelletjes)vermaak en ontmoeting centraal. Aan het begin van de avond is er koffie/thee en later op de avond een glaasje fris en wat lekkers. De avonden zijn voor iedereen uit de gemeente, zowel jong als oud!

De eerste avond staat gepland op vrijdag 15 januari. Volgende data worden vermeld in het kerkblad Ontmoeting.

Overzicht Kerstvieringen

Tijdens het Kerstfeest vieren we de komst van Jezus Christus op deze aarde. We horen waarom Hij geboren werd in een stal in Bethlehem en willen God prijzen om Zijn liefde en genade in onze liederen. Graag nodigen we je uit om Kerst met ons mee te vieren. Je bent van harte welkom!

Lichtjesavond – 24 december 19.00 uur
Op de avond voor Kerst zingen we voor de ingang van de kerk mooie kerstliederen, onder begeleiding van een groep koperblazers. Ook worden een gedeelte uit de Bijbel en een gedicht voorgelezen. Na afloop, om ongeveer 19.45 uur, is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van warme chocolademelk en krentenbrood.
Neem je een lichtje mee om je liederenblad te verlichten?

Kerstdienst – 25 december 9.30 uur
Op de ochtend van Eerste Kerstdag staan we in een kerkdienst stil bij de betekenis van Kerst. Voorafgaand aan de dienst zingen we met elkaar enkele Kerstliederen. In deze dienst gaat onze eigen predikant, ds. B. Reinders, voor.

Kerstzangdienst – 25 december 16.00 uur
’s Middags is er een kerstzangdienst. Aan deze dienst werken ook de kinderen van de Bijbelklassen mee, die met elkaar enkele mooie liederen zullen zingen. Ook zal ds. Reinders een overdenking houden en is er veel ruimte voor samenzang. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en iets te drinken.

Graag tot ziens!

Lichtjesavond 24 december

Op Kerstavond, donderdag 24 december, vieren we voor de ingang van de kerk het wonder van Jezus’ geboorte. Het is altijd een bijzondere avond waarop we samen met onze buurtgenoten God eren in onze liederen over het wonder van Zijn genade. Ook dit jaar hopen we dat weer te doen onder begeleiding van koperblazers. We sluiten de kerstzang af onder het genot van warme chocolademelk en kerstbrood. De lichtjesavond (neemt u/jij ook een lichtje mee?) begint om 19.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust iemand mee!

lichtjesavond 2010 - 2

Concert 16 december afgelast

UPDATE 16 december: Vanwege het verdrietige bericht van het overlijden van een van de koorleden zal het geplande concert, dat hieronder was aangekondigd, niet doorgaan.

Op woensdag 16 december wordt in De Zaaier een kerstconcert gehouden. Aan het concert werken mee het Christelijk Hierdens Mannenkoor onder leiding van Dick van Asselt en het chr. gemengde koor Wijdt Hem Uw Kunst onder leiding van Evert van de Veen, met muzikale bijdragen van Evert van de Veen (orgel), Annemarie Langerak-Mons (dwarsfluit), Rindert van Dalen (trompet) en Henrieke van de Vliert (bugel). Ds. H. de Graaf verzorgt de opening en sluiting. De avond begint om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) en de toegang is vrij. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee in de ontmoetingsruimte. Van harte welkom!

Informatieavond stichting Gave

Begin 2016 komt er in Harderwijk een asielzoekerscentrum. In dit azc op het voormalige kazerneterrein Kranenburg-Noord zal plaats zijn voor 800 bewoners. Zij komen voornamelijk uit Syrië, Eritrea, Irak, Somalië en Afghanistan.

Als kerk willen we graag iets betekenen voor deze mensen die om allerlei redenen hun land zijn ontvlucht. De Bijbel roept ons immers op meerdere plaatsen op om naar vreemdelingen om te zien. Zo zal er de komende tijd behoefte zijn aan gastadressen, die een asielzoeker of asielzoekersgezin thuis op de koffie of thee uitnodigen, een keer samen willen eten, een fietstocht maken en dergelijke. Daarbij zal er de nodige begeleiding worden geboden.

Op D.V. dinsdag 1 december belegt stichting Gave, die kerken en christenen toerust voor de ontmoeting met asielzoekers, een informatieavond in Harderwijk. Deze avond, die begint om 20.00 uur, wordt gehouden in de Bethelkerk (De Wittenhagen 28) en staat open voor geïnteresseerden uit alle kerken. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de leefwereld van vluchtelingen en mogelijkheden om met hen in contact te komen!

Zie ook: http://www.gave.nl/over-gave/actueel/agenda/informatieavond-harderwijk

 

Hervormingsbijeenkomst

Op woensdag 28 oktober 2015 wordt in De Zaaier de jaarlijkse (Luther) Herdenkingsbijeenkomst rond de Reformatie gehouden. Sprekers zijn de heer H. Kattenberg (hervormde gemeente), ds. P. P. H. Waterval (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) en ds. B. Reinders (Christelijke Gereformeerde Kerk). Medewerking wordt verleend door het koor Wijd Hem uw Kunst, onder leiding van Evert van Veen, organist Auke Steensma.

Iedereen is van harte welkom op deze avond die begint om 19.30 uur.