De Zaaier

Author: Webredactie

Overzicht Kerstvieringen

Tijdens het Kerstfeest vieren we de komst van Jezus Christus op deze aarde. We horen waarom Hij geboren werd in een stal in Bethlehem en willen God prijzen om Zijn liefde en genade in onze liederen. Graag nodigen we je uit om Kerst met ons mee te vieren. Je bent van harte welkom!

Lichtjesavond – 24 december 19.00 uur
Op de avond voor Kerst zingen we voor de ingang van de kerk mooie kerstliederen, onder begeleiding van een groep koperblazers. Ook worden een gedeelte uit de Bijbel en een gedicht voorgelezen. Na afloop, om ongeveer 19.45 uur, is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van warme chocolademelk en krentenbrood.
Neem je een lichtje mee om je liederenblad te verlichten?

Kerstdienst – 25 december 9.30 uur
Op de ochtend van Eerste Kerstdag staan we in een kerkdienst stil bij de betekenis van Kerst. Voorafgaand aan de dienst zingen we met elkaar enkele Kerstliederen. In deze dienst gaat onze eigen predikant, ds. B. Reinders, voor.

Kerstzangdienst – 25 december 16.00 uur
’s Middags is er een kerstzangdienst. Aan deze dienst werken ook de kinderen van de Bijbelklassen mee, die met elkaar enkele mooie liederen zullen zingen. Ook zal ds. Reinders een overdenking houden en is er veel ruimte voor samenzang. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en iets te drinken.

Graag tot ziens!

Lichtjesavond 24 december

Op Kerstavond, donderdag 24 december, vieren we voor de ingang van de kerk het wonder van Jezus’ geboorte. Het is altijd een bijzondere avond waarop we samen met onze buurtgenoten God eren in onze liederen over het wonder van Zijn genade. Ook dit jaar hopen we dat weer te doen onder begeleiding van koperblazers. We sluiten de kerstzang af onder het genot van warme chocolademelk en kerstbrood. De lichtjesavond (neemt u/jij ook een lichtje mee?) begint om 19.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust iemand mee!

lichtjesavond 2010 - 2

Concert 16 december afgelast

UPDATE 16 december: Vanwege het verdrietige bericht van het overlijden van een van de koorleden zal het geplande concert, dat hieronder was aangekondigd, niet doorgaan.

Op woensdag 16 december wordt in De Zaaier een kerstconcert gehouden. Aan het concert werken mee het Christelijk Hierdens Mannenkoor onder leiding van Dick van Asselt en het chr. gemengde koor Wijdt Hem Uw Kunst onder leiding van Evert van de Veen, met muzikale bijdragen van Evert van de Veen (orgel), Annemarie Langerak-Mons (dwarsfluit), Rindert van Dalen (trompet) en Henrieke van de Vliert (bugel). Ds. H. de Graaf verzorgt de opening en sluiting. De avond begint om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) en de toegang is vrij. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee in de ontmoetingsruimte. Van harte welkom!

Informatieavond stichting Gave

Begin 2016 komt er in Harderwijk een asielzoekerscentrum. In dit azc op het voormalige kazerneterrein Kranenburg-Noord zal plaats zijn voor 800 bewoners. Zij komen voornamelijk uit Syrië, Eritrea, Irak, Somalië en Afghanistan.

Als kerk willen we graag iets betekenen voor deze mensen die om allerlei redenen hun land zijn ontvlucht. De Bijbel roept ons immers op meerdere plaatsen op om naar vreemdelingen om te zien. Zo zal er de komende tijd behoefte zijn aan gastadressen, die een asielzoeker of asielzoekersgezin thuis op de koffie of thee uitnodigen, een keer samen willen eten, een fietstocht maken en dergelijke. Daarbij zal er de nodige begeleiding worden geboden.

Op D.V. dinsdag 1 december belegt stichting Gave, die kerken en christenen toerust voor de ontmoeting met asielzoekers, een informatieavond in Harderwijk. Deze avond, die begint om 20.00 uur, wordt gehouden in de Bethelkerk (De Wittenhagen 28) en staat open voor geïnteresseerden uit alle kerken. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de leefwereld van vluchtelingen en mogelijkheden om met hen in contact te komen!

Zie ook: http://www.gave.nl/over-gave/actueel/agenda/informatieavond-harderwijk

 

Hervormingsbijeenkomst

Op woensdag 28 oktober 2015 wordt in De Zaaier de jaarlijkse (Luther) Herdenkingsbijeenkomst rond de Reformatie gehouden. Sprekers zijn de heer H. Kattenberg (hervormde gemeente), ds. P. P. H. Waterval (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) en ds. B. Reinders (Christelijke Gereformeerde Kerk). Medewerking wordt verleend door het koor Wijd Hem uw Kunst, onder leiding van Evert van Veen, organist Auke Steensma.

Iedereen is van harte welkom op deze avond die begint om 19.30 uur.

Burendag: Welkom in de kerk!

Op zaterdag 26 september 2015 wordt de tiende landelijke Burendag gehouden. Zeebuurters organiseren op die dag van 9.00 tot 15.00 uur een “RommelRoute”: iedereen mag op zijn eigen erf spullen verkopen. We vinden dit een mooie manier om in contact te komen met onze buren. Op deze dag zetten we dus de kerkdeuren open, zodat mensen de kerk kunnen bekijken. Hierbij schenken we koffie en thee.

Iedereen is van harte welkom: buurtbewoners, gemeenteleden en andere belangstellenden. Graag tot ziens!

kerk

 

 

Startweekend: van Bijbelstudie tot barbecue

Een Sing-in en een Bijbelstudie, maar ook sport en spel en een barbecue. Het programma voor het Startweekend 2015, op vrijdagavond 11 en zaterdag 12 september, biedt tal van activiteiten voor jong en oud. Het weekend heeft plaats op De Banken te Zeewolde, waar het mogelijk is in eigen tent of caravan te kamperen.

Read more

Tentweek augustus 2015: Zie!

Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus hopen we, samen met de hervormde gemeente in Harderwijk, weer de jaarlijkse Tentweek te organiseren. Een week met recreatieve activiteiten voor jong en oud én onderdelen waarbij we samen willen nadenken over de Bijbel.
Het thema dat als een rode draad door het programma heen loopt, is dit jaar: Zie! Ziet u om naar de ander? Ziet u met de ogen van Jezus? Kijken we met de ogen van het geloof, dan zien we nieuwe dingen! Op verschillende momenten willen we daarover nadenken en kunnen we daarover met elkaar in gesprek gaan.

Read more

Buitenspeeldag bij De Zaaier

Woensdag 10 juni is het weer de landelijke Straatspeeldag. We organiseren dan van 13.00 tot 16.00 uur een Buitenspeeldag op het plein voor de kerk. Alle kinderen uit onder meer de Zeebuurt zijn van harte welkom! Er zal een springkussen zijn, er worden spelletjes georganiseerd en er kan geschminkt worden. We hopen op een gezellige middag met veel kinderen. Iedereen is van harte welkom! Voor de (groot)ouders staat er koffie en thee klaar. Graag tot ziens!