De Zaaier

Author: Webredactie

Informatieavond stichting Gave

Begin 2016 komt er in Harderwijk een asielzoekerscentrum. In dit azc op het voormalige kazerneterrein Kranenburg-Noord zal plaats zijn voor 800 bewoners. Zij komen voornamelijk uit Syrië, Eritrea, Irak, Somalië en Afghanistan.

Als kerk willen we graag iets betekenen voor deze mensen die om allerlei redenen hun land zijn ontvlucht. De Bijbel roept ons immers op meerdere plaatsen op om naar vreemdelingen om te zien. Zo zal er de komende tijd behoefte zijn aan gastadressen, die een asielzoeker of asielzoekersgezin thuis op de koffie of thee uitnodigen, een keer samen willen eten, een fietstocht maken en dergelijke. Daarbij zal er de nodige begeleiding worden geboden.

Op D.V. dinsdag 1 december belegt stichting Gave, die kerken en christenen toerust voor de ontmoeting met asielzoekers, een informatieavond in Harderwijk. Deze avond, die begint om 20.00 uur, wordt gehouden in de Bethelkerk (De Wittenhagen 28) en staat open voor geïnteresseerden uit alle kerken. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de leefwereld van vluchtelingen en mogelijkheden om met hen in contact te komen!

Zie ook: http://www.gave.nl/over-gave/actueel/agenda/informatieavond-harderwijk

 

Hervormingsbijeenkomst

Op woensdag 28 oktober 2015 wordt in De Zaaier de jaarlijkse (Luther) Herdenkingsbijeenkomst rond de Reformatie gehouden. Sprekers zijn de heer H. Kattenberg (hervormde gemeente), ds. P. P. H. Waterval (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) en ds. B. Reinders (Christelijke Gereformeerde Kerk). Medewerking wordt verleend door het koor Wijd Hem uw Kunst, onder leiding van Evert van Veen, organist Auke Steensma.

Iedereen is van harte welkom op deze avond die begint om 19.30 uur.

Burendag: Welkom in de kerk!

Op zaterdag 26 september 2015 wordt de tiende landelijke Burendag gehouden. Zeebuurters organiseren op die dag van 9.00 tot 15.00 uur een “RommelRoute”: iedereen mag op zijn eigen erf spullen verkopen. We vinden dit een mooie manier om in contact te komen met onze buren. Op deze dag zetten we dus de kerkdeuren open, zodat mensen de kerk kunnen bekijken. Hierbij schenken we koffie en thee.

Iedereen is van harte welkom: buurtbewoners, gemeenteleden en andere belangstellenden. Graag tot ziens!

kerk

 

 

Startweekend: van Bijbelstudie tot barbecue

Een Sing-in en een Bijbelstudie, maar ook sport en spel en een barbecue. Het programma voor het Startweekend 2015, op vrijdagavond 11 en zaterdag 12 september, biedt tal van activiteiten voor jong en oud. Het weekend heeft plaats op De Banken te Zeewolde, waar het mogelijk is in eigen tent of caravan te kamperen.

Read more

Tentweek augustus 2015: Zie!

Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus hopen we, samen met de hervormde gemeente in Harderwijk, weer de jaarlijkse Tentweek te organiseren. Een week met recreatieve activiteiten voor jong en oud én onderdelen waarbij we samen willen nadenken over de Bijbel.
Het thema dat als een rode draad door het programma heen loopt, is dit jaar: Zie! Ziet u om naar de ander? Ziet u met de ogen van Jezus? Kijken we met de ogen van het geloof, dan zien we nieuwe dingen! Op verschillende momenten willen we daarover nadenken en kunnen we daarover met elkaar in gesprek gaan.

Read more

Buitenspeeldag bij De Zaaier

Woensdag 10 juni is het weer de landelijke Straatspeeldag. We organiseren dan van 13.00 tot 16.00 uur een Buitenspeeldag op het plein voor de kerk. Alle kinderen uit onder meer de Zeebuurt zijn van harte welkom! Er zal een springkussen zijn, er worden spelletjes georganiseerd en er kan geschminkt worden. We hopen op een gezellige middag met veel kinderen. Iedereen is van harte welkom! Voor de (groot)ouders staat er koffie en thee klaar. Graag tot ziens!