De Zaaier

Author: Webredactie

Tentweek gaat niet door (update)

UPDATE 7 augustus: Na rijp beraad en in overleg met de gemeente Harderwijk is besloten dat de Tentweek die van 24 tot en met 26 augustus zou plaatsvinden op het Kerkplein, niet doorgaat. De strikte voorwaarden die de overheid stelt, zoals het werken met coronatoegangsbewijzen, maakt het voor de organisatie niet mogelijk om het jaarlijkse evenement op een verantwoorde en publieksvriendelijke manier te organiseren. Er wordt nog nagedacht over een mogelijke alternatieve activiteit in die week met als thema: ‘Ik ben er voor jou’.

In 2020 kon de Tentweek helaas niet doorgaan. We zijn blij dat we dit jaar wel weer een (aangepast) programma kunnen bieden op 24, 25 en 26 augustus, op het Kerkplein voor de Grote Kerk. Het thema is: Ik ben er voor jou. Op het programma staat onder meer de KinderBijbelKlub met Dop en Bessie (dinsdag van 10.00-12.00 uur), Youth Night (dinsdag 20.00-22.00 uur), ontbijt met aansluitend een Bijbelstudie (woensdagochtend) en een high tea (donderdagmiddag). Zie voor het volledige programma: www.tentweekharderwijk.nl. De tent is tussen de programma’s door open voor ontmoeting en gebed. Wees welkom!

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling

De Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk bracht weer een nieuwsbrief uit met onder meer informatie over activiteiten voor Farsi-sprekenden en de Vluchtelingengebedsweek die op 20 juni begint. Ook vertelt een vrijwilliger over het kinderwerk bij de internationale diensten.

Hartverwarmend afscheid van kostersechtpaar

Dik en Aline de Boer nemen na bijna 14 jaar afscheid als kosters van De Zaaier. Op zondag 30 mei werd hierbij stilgestaan. Aansluitend aan de middagdienst, die vanwege corona beperkt toegankelijk was, spraken ds. W. N. Middelkoop en de voorzitter van de Commissie van Beheer het kostersechtpaar toe. Zij bedankten hen voor hun grote inzet in al die jaren. Aline de Boer blikte daarna kort terug op mooie en moeilijke momenten in de achterliggende periode. Tot slot zongen enkele gemeenteleden het kostersechtpaar toe: “Zegen hen, Algoede, neem hen in Uw hoede”. Buiten konden gemeenteleden op gepaste afstand afscheid van de kosters nemen. Ook veel gemeenteleden die de dienst online hadden gevolgd, kwamen naar de kerk om Dik en Aline de Boer te bedanken. Het kostersechtpaar sprak na afloop van “een geweldig afscheid” en noemde het “hartverwarmend!”

Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk op 4 juni

Wereldwijd worden naar schatting 340 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.
Bid mee!
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 4 op 5 juni in De Regenboog, Biezenplein 1 te (3845 KA) Harderwijk (wijk Drielanden). De Nacht begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 06:00 uur. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit diverse landen en bidden we voor vervolgde christenen.
Wilt u thuis meebidden? Via deze link vindt u het gebedsboekje. Hierin kunt u verhalen en gebedspunten vinden, waar u thuis voor kunt bidden. Ook vindt u hier een promotievideo van Open Doors over de Nacht van Gebed.

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling over vluchtelingmaatjes en taartenactie

Sjaak en Marry Verboom trekken al drie jaar als vluchtelingmaatjes op met een Syrisch gezin. ‘Het klikt heel goed tussen ons, dat is ontzettend leuk. Ik geniet van de gesprekken en ben van dit gezin gaan houden’, vertelt Sjaak in de nieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. Nieuwe vluchtelingmaatjes zijn welkom! Lees er meer over in de nieuwsbrief, die ook terugblikt op de geslaagde taartenactie in het azc in het afgelopen paasweekend. (Foto: Babette Bouwman)

De Zaaier zingt “Jezus, leven van mijn leven”

Samen zingen in de kerk is op dit moment helaas niet mogelijk. Daarom zongen gemeenteleden thuis voor Pasen het lied “Jezus, leven van mijn leven”. Hiervan is een mooie opname gemaakt waarin te zien is hoe jong en ouder dit lied thuis zingen. Een mooi initiatief van “De Zaaier in beweging”.

Wekelijks online Bijbelstudie: Blijf letten op Gods trouw

Vanwege corona liggen veel fysieke activiteiten stil. In deze tijd verzorgt onze bejaardenouderling, P. J. van Houdt, wekelijks op woensdagochtend om 10.00 uur een online Bijbelstudie. Deze is te volgen via CAI-kanaal 706 en ons YouTube-kanaal (ook achteraf terug te zien).

Hoe kwam u op het idee van de online Bijbelstudies?
”Elke maand in het winterseizoen mocht ik een koffie-ochtend leiden. Nu kwam het verzoek om dat online voort te zetten. Het bestuur van de mannenvereniging zocht ook naar mogelijkheden om de leden toch te bereiken. De beste oplossing bleek aan te haken bij de online koffie-ochtenden.”

Voor wie zijn de Bijbelstudies bedoeld?
”De primaire doelgroepen zijn de bezoekers van de koffie-ochtenden en de leden van de mannenvereniging. Maar nu ze online worden gezet kan iedereen die dat wil, binnen de gemeente of daarbuiten, meeluisteren.”

Waarom behandelt u de ene week Zacharia en de andere week een psalm?
”Op de koffie-ochtend werd elke keer de aan de beurt zijnde psalm ingeleid en besproken. Op de mannenvereniging waren we begonnen met de bespreking van de visioenen van Zacharia. Daarmee waren we niet klaar. Daarom heb ik dat weer opgepakt. ”

Wat heeft het Bijbelboek Zacharia mensen in de 21e eeuw vooral te zeggen?
”Allereerst moeten we letten op de trouw van God. Die springt hier heel erg in het oog. De tempeldienst wordt hersteld. Hij maakt een nieuw begin met het teruggekeerde deel van Zijn volk. Daar zit de boodschap in: God laat nooit los het werk, waaraan Hij ooit begon. Hij heeft een vast plan en niemand kan Hem daarin tegenhouden.
In het verlengde daarvan: Hij bleef de weg banen naar Bethlehem en Golgotha. De komst van Christus stond bij Hem vast. Dat komt expliciet in Zacharia aan de orde. Profetie over “De Spruit” bijvoorbeeld.
Maar er is veel meer. Zo mag voor ons vaststaan dat de dag van de wederkomst zeker aanbreekt. Na Pinksteren mochten wij aanhaken bij Zijn volk en ook delen in Zijn Messiaanse beloften. De boodschap voor vandaag: Blijf letten op Gods trouw en haal daar steeds bemoediging uit. ”

Welke psalm heeft voor uzelf een bijzondere betekenis?
”Niet een speciale psalm. Maar bij de bestudering en bespreking van de psalmen word ik steeds weer getroffen door die psalmen, waarin de dichter uitdrukkelijk God aanroept als zijn Schuilplaats, zijn Burcht, zijn Rots. Het geeft geweldig veel rust en troost als je weet en ervaart, dat God jouw Beschermer is. Dat Hij regeert. Dat is een machtige werkelijkheid in deze tijd van hectiek, dreiging, verval en verzet tegen God en Zijn Woord. ”

Pasen in Harderwijk

Na het succes van het Kerst Event afgelopen december, organiseren de kerken van Harderwijk en Hierden in samenwerking met Stichting Echo: PaseninHarderwijk.nl #ikbenervoorje

Een inspirerende uitzending voor jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. Natuurlijk met muziek, maar ook het verhaal van een timmerman die een levensgroot kruis maakt, een boodschap van Martin Brand over het echte paasverhaal uit de Bijbel en nog meer. Een samensmelting van de jaarlijkse Paaszang in de haven van Harderwijk, The Passion en het online Kerst Event.

Paseninharderwijk.nl
Een feest verbindt. Of het nu gaat om een verjaardag, koningsdag of een christelijke feestdag zoals Pasen. Het brengt mensen bij elkaar, inspireert en brengt vreugde. Maar bij elkaar komen om te vieren is nog even niet mogelijk. Des te belangrijker is het dat we online events organiseren waardoor we toch een beetje met elkaar verbonden zijn. Vanuit die gedachte is ook het Paas Event ontstaan, georganiseerd door de verschillende kerken uit Harderwijk en Hierden.

#ikbenervoorje
Maar kijk niet alleen, voor zover de maatregelen het toestaan, nodig je buren, collega’s, vrienden of familie uit om samen te kijken. Wees er voor elkaar, want ook Paseninharderwijk.nl vier je samen.

Wat? Online Paas Event Paseninharderwijk.nl
Wanneer? 1e paasdag 4 april 2021 om 14:30 en 20:00
Waar? Paseninharderwijk.nl en HK13.TV

Taartenactie voor bewoners azc op 3 april: doe je mee?

Door de coronacrisis is het leven van de bewoners van het azc extra zwaar. In deze moeilijke tijd willen we de asielzoekers een hart onder de riem steken en laten merken dat we hen niet vergeten. Daarom organiseert de werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk in samenwerking met Stichting Present Harderwijk een taartenactie in het paasweekend. Op zaterdag 3 april worden ruim 100 taarten uitgedeeld in het azc.
Doet u ook mee door één of meer taarten te bakken? Let op! De taarten mogen geen alcohol en geen gelatine bevatten. Meld u zo snel mogelijk aan, graag vóór 29 maart a.s. via deze link
Kunt of wilt u geen taart bakken, maar wel meedoen met deze actie? Maak dan een gift voor één of meer taarten over op rekeningnummer NL12RABO0158607546, ten name van Stichting Present
Harderwijk o.v.v. taartenactie azc.

Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Vlak voor Kerst kregen de bewoners van het azc in Harderwijk een goodiebag met onder andere diverse lekkernijen en een kerstgroet van de gezamenlijke kerken. Hiermee wilde de Werkgroep Kerk en Vluchteling laten merken dat ze de asielzoekers niet vergeet in deze tijd waarin de kerstdienst met aansluitend een maaltijd niet door kan gaan. Lees er meer over in de nieuwsbrief van Kerk en Vluchteling. Deze besteedt ook aandacht aan de internationale diensten in coronatijd en haalt een vrijwilliger voor het voetlicht die onder andere zwangere vrouwen in het azc begeleidt.