De Zaaier

Author: Webredactie

Online Stadsgebed op maandag 11 mei

Elke maand komen christenen uit Harderwijk en Hierden in een van de plaatselijke kerken bij elkaar voor het zogeheten stadsgebed. Op maandag 11 mei zou het stadsgebed in De Zaaier worden gehouden, maar vanwege de coronacrisis is de gebruikelijke invulling helaas niet mogelijk. Het stadsgebed zal nu vanaf 19.30 uur online te volgen zijn via ons YouTube-kanaal: https://bit.ly/dezaaier en via kanaal 706 van de CAI.  
We willen onder meer danken voor 75 jaar vrijheid, maar ook voor de vrijheid van godsdienst in Nederland. We bidden onder andere voor iedereen die werkzaam is in de zorg en van wie in deze tijd veel wordt gevraagd. Ook bidden we voor scholen, leerlingen en leerkrachten, voor mensen die in eenzaamheid leven en voor de bewoners van het azc. Kijkers en thuisbidders kunnen via menti.com op hun tablet of mobiel ook (eenvoudig) dank- en gebedspunten aandragen. Dit zal tijdens de livestream worden uitgelegd. We kijken uit naar een gezegend uur.

Bijbelstudie #5

Vragen ter bespreking bij Bijbelstudie over ziekenzalving  Jakobus 5: 13-16

 1. (Ook) voor de kinderen: Als je ziek bent wat doe je dan als eerste
  1. Niets
  2. Naar de dokter
  3. Bidden tot de Heere God
 2. (Ook) voor de kinderen: Als je beter wordt was het dan een goed medicijn, gaf God genezing of is het allebei?
 3. Bent u van mening dat ziekenzalving een geestelijk iets is of was het puur medisch waardoor wij het nu niet meer nodig hebben?
 4. Hebt u/jij weleens een zalving van een zieke meegemaakt? Zo ja deel die ervaring met elkaar hoe je het ervaren hebt.
 5. Vindt u/jij dat ook in 2020 er plaats moet zijn voor ziekenzalving of hoort dit bij de tijd van de bijbel en hebben wij het niet nodig?
 6.  Er ligt een verzoek bij de kerkenraad om hierover na te denken. Wij vinden het van belang om u als gemeente bij die bezinning te betrekken. Daarom hopen we nog een avond te beleggen met dr. M.J. Paul. Vindt u/jij dat er ruimte voor moet zijn in onze gemeente, ook al zou u/jij zelf het misschien niet vragen als u ernstig ziek zou zijn?

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling Harderwijk

Hoe ervaart een asielzoeker in deze periode het leven in het azc? Een bewoner van het azc vertelt erover in de nieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. “In deze tijd van de coronacrisis voel ik me soms een beetje alleen. Maar mijn God zei tegen mij: Je bent niet alleen, Ik ben altijd bij je.” Verder vertelt een vrijwilliger in de nieuwsbrief dat hij van mensen die op de vlucht zijn, leert wat gastvrijheid is. “Ik word er blij van.”

Bijbelstudie #4

Vragen ter bespreking van Bijbelstudie over gebedsgenezing

 1. Hebt u/jij zelf meegemaakt in je omgeving dat op het gebed een bijzondere genezing plaatsvond?
 2. Gelooft u dat ook vandaag nog er gaven van genezing mogelijk zijn of volgt u de zgn. streeptheologie dat dit behoorde bij de apostolische tijd? Welke onderbouwing hebt u/jij daarbij?
 3. Wat vindt u/jij van genezingsdiensten zoals van Jan Zijlstra in Leiderdorp?
 4. Als mensen in een genezingsdienst niet genezen zegt men vaak: dat komt omdat je niet gelooft, want Jezus zegt: als je gelooft kun je tegen deze berg zeggen: wordt in de zee geplant en het zal gebeuren. Dus wie niet geneest, geloofd niet genoeg.
 5. Voor de kinderen: helpt het als jij ziek bent of iemand dichtbij om ervoor te bidden?
 6. Voor de kinderen: als je bidt om genezing geeft God dat dan altijd?
 7. Hebt u jij een teleurstelling opgelopen doordat je bad voor genezing van iemand die toch overleed? Wat deed dat met je en met je geloof?
 8. Hebben we in de gereformeerde kerkelijke wereld wel oog genoeg voor de gave van genezing of is het juist goed dat daar niet te veel nadruk op ligt?

Bijbelstudie #3

Vragen ter bespreking bij de Bijbelstudie over Mattheus 24:1-14:

 1. Hoe kunnen wij beoordelen of een profetie waar is of vals?
 2. Bent u/jij er bang voor dat je door valse profetie wordt meegesleept? Kun je jezelf er tegen wapenen/beschermen?
 3. Voor de kinderen: denk jij er weleens aan dat de Heere Jezus een keer terugkomt? Zou je dat mooi vinden of juist niet? Hoe stel je je het leven voor als Jezus is teruggekomen?
 4. Voor de kinderen: wat doet deze tijd van corona met jou? Vind je het fijn omdat je veel thuis bent of vind je dat juist moeilijk en geeft het veel spanning/ruzie? Ben je bang voor het coronavirus voor jezelf of voor je opa of oma? Lig je er wel eens aan te denken in bed?
 5. Welke plaats neemt Israël in voor u op weg naar de wederkomst?
 6. Ervaart u het coronavirus als een teken van de (eind)tijd?
 7. Duurt de wederkomst nog lang denkt u? Maakt u dat blij/bang/verdrietig?
 8. Wat hebt u/jij geleerd in deze coronacrisis over uzelf/het leven/God?