Author: Webredactie

Internationale kerkdienst zondag 4 maart

Op zondag 4 maart houdt onze kerk weer een internationale dienst. Deze begint om 14.30 uur in het gebouw van Sefanja (Stationslaan 121). Voorganger is ds. B. de Graaf uit Nunspeet. De preek gaat over Markus 15: 31 en 32a: Jezus wordt bespot.

De voorganger spreekt in het Nederlands en wordt simultaan vertaald in het Engels. Ook kunnen mensen via een hoofdtelefoon vertaling in het Arabisch en Farsi volgen. We zingen in het Nederlands en Engels. Het ziet ernaar uit dat we ook een lied zullen horen in het Arabisch en mogelijk in het Farsi. Juist het horen van een lied in hun eigen taal spreekt de bezoekers die afkomstig zijn uit een ander land vaak bijzonder aan.
Iedereen is van harte welkom om de dienst bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers. We bidden om een gezegende dienst, in het bijzonder voor de bewoners van het azc en de statushouders uit de regio.

 

Internationale diensten: dankbaar terugblikken, vertrouwend vooruitkijken

Een jaar geleden had in Harderwijk de eerste internationale kerkdienst plaats. Na een jaar blikt de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk dankbaar terug en vertrouwend vooruit. Je leest erover in de nieuwsbrief van de werkgroep, waarin onder anderen een Iraniër vertelt wat deze diensten voor hem betekenen. Op zondag 4 maart zal de dienst weer onder verantwoordelijkheid van onze kerk plaatshebben. Intussen kijken meerdere vluchtelingen uit naar contacten met Nederlanders. Lijkt het je leuk om vluchtelingmaatje te worden? Ook daarover lees je meer in de nieuwsbrief.

Terugblik Lichtjesavond en Kerstfeest

De afgelopen dagen hebben we op verschillende momenten met jong en oud(er) het Kerstfeest gevierd. Zo hoorden we tijdens de Lichtjesavond samen met bewoners uit de Zeebuurt en andere belangstellenden een Bijbelgedeelte over Kerst uit Lukas 2. Ook werd er een mooi kerstgedicht voorgelezen en zongen we bekende liederen over de geboorte van de Heere Jezus, zoals “Komt allen tezamen” en “Ere zij God”. Als u of jij (al dan niet naar aanleiding van Lichtjesavond of de kerstdiensten) vragen hebt over de Bijbel, het christelijk geloof of de kerk, dan horen we het graag. Wanneer u/jij een bericht stuurt naar internet@cgkdezaaier.nl brengen we u in contact met iemand die u verder kan helpen. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan een oriëntatiecursus over het christelijk geloof. Weet je welkom!

  

Welkom op Lichtjesavond (24 december) en in de Kerstdiensten

Op 24 december houden we de traditionele Lichtjesavond. Deze begint om 18.45 uur (na de middagdienst van 17.00 uur) en duurt tot 19.30 uur. Samen met bewoners van de Zeebuurt en gemeenteleden van De Zaaier willen we op Kerstavond de geboorte van de Zaligmaker bezingen in mooie Kerstliederen, bijgestaan door het koperensemble uit Elburg. Ook zal het Kerstevangelie worden voorgelezen en een gedicht worden voorgedragen. Na afloop is iedereen welkom om lekkere chocolademelk te drinken met een versnapering en is er alle gelegenheid om met elkaar te praten over het wonder van Kerst. Het zou mooi zijn als iedereen (ook de kinderen) zo veel mogelijk een eigen lichtje meeneemt. Doe een warme jas aan, want bij droog weer is de Lichtjesavond buiten, voor de hoofdingang van de kerk.

Op 25 december bent u eveneens welkom in de Kerstdienst om 9.30 uur. Op Tweede Kerstdag, 26 december,  is er om 9.30 uur een zangdienst met extra aandacht voor de kinderen. Graag tot ziens!

Kerstconcert Wijdt Hem uw Kunst op 20 december in De Zaaier

Op woensdag 20 december houdt ons koor Wijdt Hem uw Kunst zijn jaarlijkse kerstconcert in De Zaaier. Medewerking verlenen:
Elspeets Mannenensemble o.l.v. Dick van Asselt;
Chr. gemengd koor Wijdt Hem uw Kunst o.l.v. Evert van de Veen;
Orgel: René de Ruiter;
Dwarsfluit: Annemarie Langerak-Mons;
Trompet: Henk ten Hove;
Bugel: Henrike van de Vliert;
Meditatie: Ds. H. de Graaf.
Aanvang: 19.30 uur Kerk open: 19.00 uur.
Gratis toegang. Iedereen is van harte welkom!

 

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling: impressie van Al Massira-cursus en mannenavond

Een impressie van de Al Massira-cursus, een terugblik op de eerste mannenavond en een internationale kerkdienst met een bijzondere gast uit Syrië. Je leest erover in de decembernieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. Deze maand staat er ook weer een internationale kerstviering op het programma. Hiervoor zijn nog veel vrijwilligers nodig. Wie wil meehelpen, is van harte welkom!

Sela-projectkoor ”Breng ons samen”

Jongerenkoor Gedalja start op donderdag 11 januari 2018 met het Sela-projectkoor ”Breng ons samen”. Om de week is er een repetitie met liederen uit het repertoire van Sela. Iedereen in de leeftijd van 14 tot 40 jaar is welkom. Het Sela-projectkoor is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Het projectkoor wordt afgesloten met twee mooie optredens op vrijdag 16 maart 2018 in CGK De Zaaier in Harderwijk en op zaterdag 17 maart 2018 in CGK Oenenburgkerk in Nunspeet.

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling

De oktobernieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk, waarin ook onze kerk is vertegenwoordigd, besteedt veel aandacht aan vrijwilligerswerk in en rond het azc in Harderwijk. Een vrijwilliger vertelt over haar ervaringen met de vrouwenavonden in het azc. Verder is de werkgroep op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten, waaronder mannenavonden en wandel- en fietstochten.

Kledingbeurs 11 en 12 oktober

Op woensdag 11 oktober (9.30-20.00 uur) en donderdag 12 oktober (9.30-15.00 uur) bent u welkom op de kledingbeurs van onze vrouwenvereniging Woord en Daad in het verenigingsgebouw van onze kerk. Behalve kleding is er huishoudtextiel te koop, evenals schoenen en tassen. Ook worden er prachtige kaarten verkocht. U bent welkom, ook voor een kop koffie of thee. Graag tot ziens!

Internationale dienst 15 oktober

Op zondag 15 oktober houdt onze kerk weer een internationale dienst om 14.30 uur in het gebouw van Sefanja (Stationslaan 121). Voorganger is ds. H. de Graaf (Urk). De tekst voor de preek is Matthéüs 15: 21-28 (Het Levende Brood Jezus). De dienst is vooral gericht op bewoners van het azc en statushouders in Harderwijk, maar gemeenteleden en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. De voorganger spreekt in het Nederlands en wordt simultaan vertaald in het Engels. Ook is er vertaling in het Arabisch en Farsi beschikbaar. We zingen diverse liederen in het Nederlands en/of Engels. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie/thee en iets lekkers. We hopen veel mensen uit allerlei landen te begroeten en bidden om een gezegende dienst!