Author: Webredactie

Op weg naar Pasen (video)

Binnenkort vieren we Goede Vrijdag en Pasen. Dat heeft alles te maken met “Gods reddingsplan”, legt Freek Hoogezand uit. Samen met anderen ging hij de Zeebuurt in om onze buurtgenoten uit te nodigen voor de kerkdiensten op Goede Vrijdag en Pasen. Je bent welkom om over het goede nieuws van Pasen te horen:
– Woensdag 28 maart: Paaszangdienst, aanvang 19.30 uur.
– Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag: 19.30 uur kerkdienst met ds. G.P.M. van der Linden (Hilversum).
– Zondag 1 april (Eerste Paasdag): kerkdiensten om 9.30 uur (ds. H. de Graaf) en 17.00 uur (ds. J.J.G. den Boer).
– Maandag 2 april (Tweede Paasdag): kerkdienst om 9.30 uur (ds. H. de Graaf).
Ook is er op 1 april van 14.30 tot 15.30 uur een Paaszang bij de molen (naast Veluvia) door de gezamenlijke kerken.
Iedereen is van harte welkom. Heb je vragen over Pasen, de Bijbel of het christelijk geloof? Dan horen we het graag. Je kunt bijvoorbeeld mailen naar internet@cgkdezaaier.nl. Dan brengen we je desgewenst in contact met iemand bij wie je met je vragen terecht kunt.

Zendingsdag 24 maart in Barneveld

Op D.V. zaterdag 24 maart wordt in Barneveld de jaarlijkse zendingsontmoetingsdag van de classis Amersfoort gehouden.
Locatie: Johannes Fontanus College, Wethouder Rebellaan 135, Barneveld
Tijd: 10.30 tot 14.30 uur
Thema: Ben je er klaar voor?
De centrale opening in de aula is van 10.30 tot 11.15 uur. Daarna zijn er keuzeprogramma’s:
– Nog niet klaar? (ds. Hilbers, workshop zending)
– Woord en Daad (workshop voor de kinderen)
– Wycliffe (Patrick Rietveld, workshop Bijbelvertaler)
– Stil maar, wacht maar? (ds. Visser, workshop evangelisatie)
– Kinderprogramma creatief.
Ook is er de hele dag een zendingsmarkt in de hal.  Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er opvang.
De zendingscommissie Harderwijk is ook aanwezig met een gezellige kraam en leuke kinderspelen. Bij de kraam kunt u gratis een programmaboekje afhalen.

Paaszangdienst 28 maart

Op D.V. woensdag 28 maart houdt ons koor “Wijdt Hem uw kunst” de jaarlijkse Paaszangdienst in De Zaaier, met medewerking van:

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus” Putten o.l.v. Evert van de Veen;
Chr. gemengd koor “Wijdt Hem uw kunst” o.l.v. Evert van de Veen;
Sopraan: Annemarie M. de Jong;
Orgel: René de Ruiter;
Dwarsfluit: Annemarie Langerak-Mons;
Piano: Harrie Stijf;
Opening, meditatie en sluiting: Ds. B. de Graaf.

Aanvang: 19.30 uur, kerk open: 19.00 uur. Gratis toegang.
Na afloop kunt u napraten onder het genot van een kopje koffie/thee in de centrale hal.
Van harte welkom!

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling: House of Joy en internationale diensten

“Een man uit Iran vertelde mij dat hij via internet christen was geworden in Iran; hij was moslim. Hij gelooft rotsvast in Gods leiding”, vertelt Sjaak Verboom, initiatiefnemer van het House of Joy in Harderwijk, in de nieuwsbrief van de plaatselijke Werkgroep Kerk en Vluchteling. Ook komt een bezoeker van de internationale diensten aan het woord. “Ik ervaar dat de internationale kerkdiensten relaties bouwen tussen mensen uit verschillende landen.”

Internationale kerkdienst zondag 4 maart

Op zondag 4 maart houdt onze kerk weer een internationale dienst. Deze begint om 14.30 uur in het gebouw van Sefanja (Stationslaan 121). Voorganger is ds. B. de Graaf uit Nunspeet. De preek gaat over Markus 15: 31 en 32a: Jezus wordt bespot.

De voorganger spreekt in het Nederlands en wordt simultaan vertaald in het Engels. Ook kunnen mensen via een hoofdtelefoon vertaling in het Arabisch en Farsi volgen. We zingen in het Nederlands en Engels. Het ziet ernaar uit dat we ook een lied zullen horen in het Arabisch en mogelijk in het Farsi. Juist het horen van een lied in hun eigen taal spreekt de bezoekers die afkomstig zijn uit een ander land vaak bijzonder aan.
Iedereen is van harte welkom om de dienst bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers. We bidden om een gezegende dienst, in het bijzonder voor de bewoners van het azc en de statushouders uit de regio.

 

Internationale diensten: dankbaar terugblikken, vertrouwend vooruitkijken

Een jaar geleden had in Harderwijk de eerste internationale kerkdienst plaats. Na een jaar blikt de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk dankbaar terug en vertrouwend vooruit. Je leest erover in de nieuwsbrief van de werkgroep, waarin onder anderen een Iraniër vertelt wat deze diensten voor hem betekenen. Op zondag 4 maart zal de dienst weer onder verantwoordelijkheid van onze kerk plaatshebben. Intussen kijken meerdere vluchtelingen uit naar contacten met Nederlanders. Lijkt het je leuk om vluchtelingmaatje te worden? Ook daarover lees je meer in de nieuwsbrief.

Terugblik Lichtjesavond en Kerstfeest

De afgelopen dagen hebben we op verschillende momenten met jong en oud(er) het Kerstfeest gevierd. Zo hoorden we tijdens de Lichtjesavond samen met bewoners uit de Zeebuurt en andere belangstellenden een Bijbelgedeelte over Kerst uit Lukas 2. Ook werd er een mooi kerstgedicht voorgelezen en zongen we bekende liederen over de geboorte van de Heere Jezus, zoals “Komt allen tezamen” en “Ere zij God”. Als u of jij (al dan niet naar aanleiding van Lichtjesavond of de kerstdiensten) vragen hebt over de Bijbel, het christelijk geloof of de kerk, dan horen we het graag. Wanneer u/jij een bericht stuurt naar internet@cgkdezaaier.nl brengen we u in contact met iemand die u verder kan helpen. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan een oriëntatiecursus over het christelijk geloof. Weet je welkom!

  

Welkom op Lichtjesavond (24 december) en in de Kerstdiensten

Op 24 december houden we de traditionele Lichtjesavond. Deze begint om 18.45 uur (na de middagdienst van 17.00 uur) en duurt tot 19.30 uur. Samen met bewoners van de Zeebuurt en gemeenteleden van De Zaaier willen we op Kerstavond de geboorte van de Zaligmaker bezingen in mooie Kerstliederen, bijgestaan door het koperensemble uit Elburg. Ook zal het Kerstevangelie worden voorgelezen en een gedicht worden voorgedragen. Na afloop is iedereen welkom om lekkere chocolademelk te drinken met een versnapering en is er alle gelegenheid om met elkaar te praten over het wonder van Kerst. Het zou mooi zijn als iedereen (ook de kinderen) zo veel mogelijk een eigen lichtje meeneemt. Doe een warme jas aan, want bij droog weer is de Lichtjesavond buiten, voor de hoofdingang van de kerk.

Op 25 december bent u eveneens welkom in de Kerstdienst om 9.30 uur. Op Tweede Kerstdag, 26 december,  is er om 9.30 uur een zangdienst met extra aandacht voor de kinderen. Graag tot ziens!

Kerstconcert Wijdt Hem uw Kunst op 20 december in De Zaaier

Op woensdag 20 december houdt ons koor Wijdt Hem uw Kunst zijn jaarlijkse kerstconcert in De Zaaier. Medewerking verlenen:
Elspeets Mannenensemble o.l.v. Dick van Asselt;
Chr. gemengd koor Wijdt Hem uw Kunst o.l.v. Evert van de Veen;
Orgel: René de Ruiter;
Dwarsfluit: Annemarie Langerak-Mons;
Trompet: Henk ten Hove;
Bugel: Henrike van de Vliert;
Meditatie: Ds. H. de Graaf.
Aanvang: 19.30 uur Kerk open: 19.00 uur.
Gratis toegang. Iedereen is van harte welkom!

 

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling: impressie van Al Massira-cursus en mannenavond

Een impressie van de Al Massira-cursus, een terugblik op de eerste mannenavond en een internationale kerkdienst met een bijzondere gast uit Syrië. Je leest erover in de decembernieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. Deze maand staat er ook weer een internationale kerstviering op het programma. Hiervoor zijn nog veel vrijwilligers nodig. Wie wil meehelpen, is van harte welkom!