De Zaaier

Author: Webredactie

Vier Kerst dit jaar online mee!

De Kerstdagen zien er dit jaar anders uit dan voorheen, maar ook nu mag het Kerstevangelie klinken. Van harte welkom om online verbonden te zijn!.

Kerstavond
De Lichtjesavond bij De Zaaier kan dit jaar niet doorgaan. Wel is er op 24 december om 20.00 uur een online kerstevent van de plaatselijke kerken, te volgen via HK13 en livestream. Een afwisselend programma met muziek, zang en gesproken woord, m.m.v. onder andere ds. Het Lam en diverse inwoners van onze stad. Een laagdrempelig programma dat ook mensen wil aanspreken die zelden of nooit naar een kerk gaan.

Eerste Kerstdag
Op 25 december om 9.30 uur student J. van Limbeek voor in de online kerstdienst. We luisteren naar Lukas 2:1-16. Thema van de preek: “U zult vinden: Gods oproep om tot Christus te gaan”.
Om 17.00 uur gaat ds. A. Visser voor in de online kerstdienst.

Tweede Kerstdag
Op 26 december is om 9.30 uur een viering met kinderen van de Bijbelklas, die online te volgen is.

Terugkijken: Kerstviering vrouwenvereniging
Op 15 december hield de vrouwenvereniging een online kerstviering over het thema ”Jezus komt heel dichtbij…”. Deze is nog online terug te kijken

We wensen u goede Kerstdagen toe. Hebt u vragen over de betekenis van Kerst? Bent u minder bekend met Kerst maar zou u er graag meer over weten of wilt u een Bijbel hebben? Laat het ons weten via internet@cgkdezaaier.nl. We helpen u graag verder.

Frouke Koffeman: Laten we echt een biddende gemeente zijn

Een dag zonder bidden? Frouke Koffeman kan het zich niet voorstellen. In de loop der jaren is ze steeds meer de betekenis van het gebed gaan ontdekken. „Het is mijn verlangen dat we persoonlijk en met elkaar echt een biddende gemeente zijn.”

Door Michiel Bakker

Wie met Frouke Koffeman (40) in gesprek gaat over het gebed, merkt al snel dat het onderwerp haar na aan het hart ligt. Gedreven praat ze over het belang van bidden, daarbij geregeld verwijzend naar Bijbelgedeelten die dit onderstrepen, en de betekenis van het gebed in haar eigen leven.

Vanaf het begin, dertien jaar geleden, is ze betrokken bij de avondgebedskring in De Zaaier. Die komt elke twee weken bij een van deelnemers thuis bijeen, al is er sinds het begin van de coronacrisis ook geregeld gebeden via WhatsApp-video. Ook maakt ze deel uit van de gebedskring op gbs Fontanus en is ze sinds dit jaar contactpersoon van De Zaaier voor het interkerkelijke stadsgebed, dat elke maand in een van de plaatselijke kerken wordt gehouden.

Hoe is je bijzondere betrokkenheid op het gebed ontstaan?
„Het eerste zaadje daarvoor is gelegd bij een Bijbelstudiegroep op Urk, waar ik vandaan kom. Ik ben niet opgegroeid met hardop bidden aan tafel. Mijn vader deed dat slechts bij hoge uitzondering. Als tiener nam ik met de nodige schroom deel aan een interkerkelijke jeugdbijbelstudie op vrijdagavond bij mensen thuis. Aan het eind vroeg de vader van dat gezin: Zijn er nog gebedspunten? Dan werd er gebeden voor iemand die een tentamen moest doen, die het moeilijk had op z’n werk of die ziek was. Al die concrete zaken legden we bij de Heere neer. Ik was daar niet zo mee vertrouwd, maar ging de waarde ervan inzien.
Ik heb ook veel geleerd van Corrie ten Boom. In een van haar boeken schrijft ze dat ze met haar zus Betsie in een concentratiekamp zat. Betsie was verkouden, maar had geen zakdoek. Corrie zei: „Dan gaan we daar toch om bidden?” Dat vond ik raar. Ik dacht: Je bidt toch om bekeerd te worden, niet om een zakdoek? Maar Betsie kreeg die zakdoek wel. Daar denk ik vaak aan terug. God is de Oppermajesteit, zeker, maar Hij is ook heel dicht bij je, in de allerkleinste, concrete noden. En Hij antwoordt soms op een verrassende manier.”
Op Urk raakte Frouke indertijd betrokken bij evangelisatiewerk bij de haven. „Daar heb ik voor de eerste keer hardop gebeden. Toen was ik de drempel over en was het helemaal goed. Daarbij speelde ook mee dat ik in die tijd het boek las van ds. C. G. Vreugdenhil: ”Als je bidt”. Hij noemde het belang van hardop bidden, ook als je alleen bent. Dat helpt om te voorkomen dat al je gedachten door elkaar gaan lopen.”

Wat kan iemand verwachten als hij naar de gebedskring komt?
„We drinken eerst een kopje thee en horen hoe het met iedereen gaat. Dan leest een van ons een gedeelte uit de Bijbel, waarna we de vooraf opgeschreven dank- en gebedspunten doornemen en kijken of er nog aanvullingen zijn. Degene die de gebedspunten heeft opgesteld begint meestal met een moment van aanbidding. We spreken vooraf af wie er daarna voor welke van de genoemde punten dankt en bidt.
We bidden bijvoorbeeld altijd voor de predikant: voor zijn werk, maar ook voor hem persoonlijk, dat hij vol mag zijn van de Heilige Geest. We bidden ook voor de kerkenraadsleden en hun gezinnen, voor broeders en zusters in verpleeg- en verzorgingshuizen, voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking, dat ze goede zorg krijgen en de nabijheid van de Heere mogen ervaren. Ook bidden we voor gemeenteleden die vanwege allerlei situaties in de weekbrief hebben gestaan, evenals voor kwetsbare mensen die daarin niet met name genoemd worden. En we bidden voor elkaar. Degene die als laatste bidt, dankt ook voor de avond en bidt om vergeving van de verkeerde dingen.”

Wat zou je willen zeggen tegen mensen die het moeilijk vinden om hardop te bidden?
„Ik zou hen allereerst willen uitnodigen om eens naar de gebedskring te komen en in stilte mee te bidden. Misschien komt er een moment dat je ook hardop wilt bidden, misschien niet. Het is geen must.
Als je een drempel ervaart om hardop te bidden, zou je je gebed ook eens kunnen opschrijven. Dat kun je gewoon thuis doen, voor jezelf. Ik ben een periode overspannen geweest. Toen was het in mijn hoofd een chaos en dan is bidden lastig. In die tijd schreef ik weleens een gebed op, heel kort: Dank U, Heere, voor… En: Ik bid U voor… Zomaar twee punten. Dat hielp me.”

Wat is de specifieke betekenis van een gebedskring naast het persoonlijke gebed thuis en het gezamenlijke gebed in de erediensten?
„In de Bijbel kom je het samen bidden op allerlei plaatsen tegen. Mozes moest zijn armen omboog houden om te kunnen bidden toen het volk Israël in gevecht was. Hij kon het niet alleen. Er stonden twee mensen naast hem om het vol te kunnen houden. Toen Petrus in de gevangenis zat, kwamen gemeenteleden bijeen om te bidden. Ze deden dat niet persoonlijk, maar samen bij iemand thuis. Op dat moment deed de Heere een wonder. Het gebed van meerdere mensen is krachtig, net zoals samen zingen.
Bij het stadsgebed komen mensen uit allerlei kerken en gemeenten. In het samen bidden voor onze stad ervaar ik een sterke verbondenheid over kerkmuren heen, ook al gaan dingen weleens anders dan ik gewend ben. Hoe vaak bidden we thuis voor onze wethouders? Zij hebben ons gebed wel nodig. Of voor de mensen in het asielzoekerscentrum, die soms uit landen komen waar het verboden is de Bijbel te lezen. Zouden wij dan niet voor ze bidden, nu ze hier zijn, dat ze de Heere Jezus leren kennen?”

Ervaren jullie als gebedskring zegen op de gebedsavonden?
„In de afgelopen dertien jaar is er veel gebeurd. Een van de deelnemers is overleden, we hebben ook met situaties van ziekte en andere zorgen te maken gehad. Maar de Heere heeft ons steeds weer moed gegeven om door te gaan, ook nu in de coronatijd. Als we onze verlangens voor God neerleggen, moeten we ze ook bij Hem laten liggen. Het gaat erom dat Zijn Naam verheerlijkt wordt. Soms gebeurt dat door een weg van genezing of uitkomst in concrete situaties, soms niet. Als het anders gaat dan je had gehoopt, is dat Gods weg en op Zijn weg loop je nooit alleen.”

Is er een Bijbelgedeelte dat voor jou bijzondere betekenis heeft als het over bidden gaat?
„Dat zijn er veel, maar ik denk vooral aan Psalm 42: Mijn hart verlangt naar God. Dat betekent niet dat je geen moeilijkheden zult ervaren, maar dan zegt die psalm ook: De Heere zal uitkomst geven. Dan mag je het meebidden en -zingen: Ik zal mijn hart, wat mij moog’ treffen, tot de Gods mijns levens heffen.
Wat er ook gebeurt in je leven, je mag alles bij de Heere neerleggen. Ook je vragen: Waarom…? Of: Komt het ooit nog goed? De psalmen zijn er vol van. Soms heb ik zelf geen woorden om te bidden, dan bid ik de woorden uit een psalm.”

Wat is je verlangen als het gaat om de plek van het gebed in de gemeente?
„Allereerst dat mensen een persoonlijk gebedsleven kennen en zich daarin oefenen, zodat al onze huizen een gebedshuis zijn. Daarbij is het belangrijk dat kinderen thuis van jongs af aan leren bidden, ook hardop. Pas zei een van mijn dochters: „Mijn twee beste vriendinnen zijn ziek, naast wie moet ik nu zitten op school?” Ik zei: „Bid er maar voor dat je naast de juiste persoon komt te zitten.” Dat heeft ze gedaan en ze kwám naast de juiste persoon te zitten.
Daarnaast is het mijn verlangen dat er gezamenlijk gebeden wordt in de gemeente, voor concrete onderwerpen. Ik hoop dat er meer mensen gaan deelnemen aan de gebedskring, al is dat geen doel op zich. Het gaat erom dat God, ook in ons bidden, verheerlijkt wordt en dat we echt leven in relatie met de Heere. Leven aan Zijn hand, dat is toch het mooiste leven.”

Inzamelingsactie voor vluchtelingen op Lesbos

Omdat niks doen geen optie is,  gaan we producten inzamelen voor vluchtelingen in Griekenland, op de eilanden Lesbos, Samos en Chios. U heeft vast wel iets gelezen of gezien over de overvolle kampen, onder andere het afgebrande kamp Moria op Lesbos. De nood is hoog, er is tekort aan de meest basale spullen. Laten we met liefde geven voor onze naaste in nood!
De producten die wij inzamelen: luiers maat 3,4,5 en billendoekjes, shampoo,  zeep (blok), tandpasta volwassenen, tandpasta kinderen, tandenborstel, scheermesjes, kam/borstel, maandverband, nieuwe sokken, nieuw ondergoed (onderbroek, hemd).
U kunt producten inleveren in de kratten in de hal van de kerk op zondag of maandagochtend.  Van maandag tot en met zaterdag kunt u producten ook inleveren bij familie Koffeman, Hondsdrafmeen 47 of familie Bakker, Van Maerlantlaan 36 (op beide adressen staat een inzamelbak bij de voordeur). Dit kan tot en met 14 oktober. Daarna gaan de producten via de organisatie Christian Refugee Relief naar Griekenland. Alvast bedankt voor uw steun!

Startzondag 20 september met openluchtdienst

Op zondag 20 september staan de diensten in het teken van de start van het nieuwe seizoen. Voor de ochtenddienst zijn gezinnen uitgenodigd die kinderen in de Bijbelklas hebben. In deze dienst nemen ook enkele kinderen afscheid van de Bijbelklas. ’s Middags hebben we om 15.30 uur een openluchtdienst in Biddinghuizen. We mogen, omdat het buiten is, dan ook samen zingen. Iedereen zonder coronaklachten is daar na aanmelding welkom. Uiteraard geldt dat kwetsbare mensen zelf een verstandige afweging moeten maken. We bidden om gezegende diensten!

Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Bart Riet raakte betrokken bij de mannenavonden van de werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. Hij kreeg er geen seconde spijt van, vertelt hij in de nieuwsbrief van de werkgroep. “Er ontstaan vriendschappelijke banden. Je krijgt te horen wat iemand echt bezighoudt. Soms mag je voor iemand bidden. Nog vaker komt het voor dat ze jou bemoedigen in het geloof.” Lees het hele artikel in de nieuwsbrief van de werkgroep, die ook terugblikt op een geslaagde taartenactie en een inspiratieavond aankondigt waarin de bezoekers worden meegenomen in de leefwereld van een vluchteling.

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling Harderwijk over het belang van gebed

Gebed is voor veel vluchtelingen belangrijk. Dat zegt Didi Companjen in de nieuwsbrief van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk. “Door gebed gaan we samen naar de troon van God. Daar waar ik geen antwoorden heb, kan God kracht geven in hun –vaak onzekere– toekomst.” De nieuwsbrief geeft ook aandacht aan de Vluchtelingengebedsweek die zondag 14 juni van start gaat. Verder vertelt Carlos uit Mexico over zijn ervaringen (vóór de coronacrisis) met de internationale kerkdiensten in Harderwijk. “Mijn hart was ontroerd toen ik mensen uit verschillende landen zag, die God aanbaden.”