De Zaaier

Author: Webredactie

Bijbelstudie #3

Vragen ter bespreking bij de Bijbelstudie over Mattheus 24:1-14:

 1. Hoe kunnen wij beoordelen of een profetie waar is of vals?
 2. Bent u/jij er bang voor dat je door valse profetie wordt meegesleept? Kun je jezelf er tegen wapenen/beschermen?
 3. Voor de kinderen: denk jij er weleens aan dat de Heere Jezus een keer terugkomt? Zou je dat mooi vinden of juist niet? Hoe stel je je het leven voor als Jezus is teruggekomen?
 4. Voor de kinderen: wat doet deze tijd van corona met jou? Vind je het fijn omdat je veel thuis bent of vind je dat juist moeilijk en geeft het veel spanning/ruzie? Ben je bang voor het coronavirus voor jezelf of voor je opa of oma? Lig je er wel eens aan te denken in bed?
 5. Welke plaats neemt Israël in voor u op weg naar de wederkomst?
 6. Ervaart u het coronavirus als een teken van de (eind)tijd?
 7. Duurt de wederkomst nog lang denkt u? Maakt u dat blij/bang/verdrietig?
 8. Wat hebt u/jij geleerd in deze coronacrisis over uzelf/het leven/God?

Uitzendingen via kerkdienstgemist.nl

Omdat het platform van Kerkomroep het grote aantal kijkers en luisteraars de laatste weken niet aankan hebben we besloten om ook uit te gaan zenden via het platform Kerkdienstgemist.

Via Kerkdienstgemist kunt u onze diensten live meebeleven via computer of smartphone. U kunt de app ‘Kerkdienst Gemist’ downloaden of  naar de website www.kerkdienstgemist.nl/stations/1968-Christelijke-Gereformeerde-Kerk-De-Zaaier-Harderwijk gaan. Zo is het mogelijk de dienst live te volgen (met geluid of geluid en beeld samen).

Wilt u een dienst terugluisteren van de afgelopen weken? Op Kerkdienstgemist vindt u ook een archief met oude kerkdiensten.

Natuurlijk is het ook nog mogelijk om de diensten live mee te beleven via de televisie bij de CAI. Daarnaast zenden we de diensten ook uit op ons eigen YouTube-kanaal: u vindt dit op https://bit.ly/dezaaier

Bijbelstudie #2

Hierbij de tweede Bijbelstudie van Ds. Middelkoop over 2 Samuël 24. Deze is ook weer voorzien van een Youtube video en vragen:

 1. Voor de kinderen: Weet je nog hoe David werd gezalfd tot koning? Vertel dat verhaal eens.
 2. Voor de kinderen: Waarom werd de Heere boos toen David het volk liet tellen?
 3. Hoe verklaart u dat in 2 Samuel staat dat God David aanzet tot kwaad en 1 kronieken 21 de satan dat doet?
 4. Joab probeert David van zijn zondige plan af te brengen. God leidt ons leven dus ook door mensen om ons heen. Kent u voorbeelden hoe God door wijze mensen om u heen u probeerde te bewaren voor zonde of juist duidelijk maakte dat u iets moest doen?
 5. Heeft God het recht om ons mensen te straffen? Hebben wij het verdiend dat God ons straft? Wat voor Godsbeeld hebt u?
 6. Het is beter te vallen in de handen van God dan van mensen. Bent u het eens met David?
 7. God heeft berouw. Had Hij echt berouw of is dit slechts een menselijke manier van spreken? Wat doet dit met u?
 8. Gods genade wint het van Zijn toorn. Dat wordt zichtbaar op de dorsvloer. Dat wordt zichtbaar op Golgotha. Kent u en jij zo de Heere en wat werkt dit uit in uw en jouw leven?

Digitaal pastoraal #2

Door de bijzonder omstandigheden waarin wij verkeren willen we gebruik maken van nieuwe mogelijkheden om de gemeente en geïnteresseerden te bemoedigen. Daarom hierbij het tweede digitale pastorale woord van onze predikant ds. Middelkoop.

Bijbelstudie #1

Bijbelstudie door ds. Middelkoop over wat wij meemaken in deze tijd rondom het corona-virus. In deze studie worden Exodus 4:18 tot en met 5:9 behandeld. Vragen bij bijbelstude over Exodus 4:18 tot en met 5:9

1. Mozes levensweg bleek een voorbereiding op zijn taak voor God! Kunt u/jij ook de levensweg die je ging/gaat zien als een plan van God waarmee hij je geschikt maakt om Hem te dienen?

2. Voor de kinderen: Hoe riep God Mozes om Israel te gaan bevrijden? (Exodus 3)

3. Hoe verklaart u/jij dat een zoon van Mozes niet besneden was? Sommigen denken dat hier blijkt dat Mozes de besnijdenis had nagelaten om zo Zippora een plezier te doen in plaats van God te gehoorzamen?

4. Voor de kinderen: waarom was de besnijdenis er? Wat doen we in de kerk wat ermee te maken heeft?

5. Voor de kinderen: Is de pest hetzelfde als melaatsheid? Hoe taxeert u/jij de woorden van Mozes dat als farao niet luister God Zijn eigen volk straft met de pest? Is het coronavirus Gods straf?

Digitaal pastoraal #1

Door de bijzonder omstandigheden waarin wij verkeren willen we gebruik maken van nieuwe mogelijkheden om de gemeente en geïnteresseerden te bemoedigen. Daarom hierbij het eerste digitale pastorale woord van onze predikant ds. Middelkoop.

Aanpassing kerkdiensten in verband met het coronavirus

We willen de kerkdiensten graag laten doorgaan, maar dan met minder dan 100 personen door per dienst volgens een rooster bepaalde wijken uit te nodigen. Ieder die enige griepverschijnselen heeft wordt dringend verzocht thuis te blijven. Datzelfde geldt voor gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid. Voor degenen die thuis blijven zijn via de kerkomroep of via de CAI (kanaal 706) onze diensten te volgen. Deze maatregel geldt tot en met 1 april. Door het coronavirus worden we opnieuw bepaald bij de kwetsbaarheid van onze samenleving en ook van ons eigen leven. Laten we dit in gebed ook bij onze hemelse Vader brengen.

Internationale kerkdienst zondag 1 maart

Op zondag 1 maart hebben we een internationale kerkdienst met onder andere vluchtelingen en asielzoekers. De dienst begint om 14.30 uur in het gebouw van Sefanja, Stationslaan 121. Voorganger is ds. Middelkoop. Hij spreekt in het Nederlands en er is vertaling in onder meer Engels, Arabisch en Farsi. Ook horen en zingen we liederen in diverse talen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en iets lekkers. Iedereen is van harte welkom! We bidden om een gezegende dienst.