Diakenen

Diakenen

Binnen onze gemeente werken diakenen in een wijk. Het volgende overzicht geeft aan wie uw wijkdiaken is.

M.A.J. Streef Wijk 1 06-12319286
H.F. Frens Wijk 2 06-53563465
A. Foppen Wijk 3 0341-269482
H.W.A. ter Beek Wijk 4 en 7 0341-430826
J. B. Venema Wijk 8 06-47097807
K. Heuterman Wijk 5 en 6 0341-472440

 

Voorzitter / Moderamenlid H.F. Frens
Penningmeester M.A.J. Streef
Scriba R.P. Smit
Vervoer kerk H.W.A ter Beek