De Zaaier

Voedselbank

Sinds 2010 worden er producten ingezameld voor de Voedselbank van Harderwijk. Ze hebben destijds de hulp ingeroepen van kerken omdat er financiële tekorten zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat bedrijven minder geven en er steeds meer gezinnen afhankelijk worden van de Voedselbank. Elke week worden boodschappen ingezameld. De producten worden in de weekbrief en ons kerkblad Ontmoeting vermeld. Er staan kratten gereed in de ontmoetingsruimte waar de producten ingeleverd kunnen worden. Het is een kleine moeite waarmee we gezinnen in nood kunnen helpen. Helpt u/help jij ook mee?

Tip: zet de producten op uw/jouw boodschappenlijstje, zo kunt u het niet vergeten!

De lijst voor de voedselbank voor 2021 kunt u hier vinden.