De Zaaier

Diaconie: meer dan geld geven aan de armen

Diaconie: meer dan geld geven aan de armen

Hulp bieden aan armen. Dat is het beeld dat veel mensen hebben van een diaconie. Maar waar houden diakenen zich nog meer mee bezig? Zes vragen aan J. M. (Marco) Bas, voorzitter van de diaconie van De Zaaier.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bij een diaconie denken mensen vaak aan hulp bij armoede. Terecht?
„Dat is inderdaad een belangrijk aspect van het diaconale werk. Daarbij gaat het om maatwerk. Het is niet zo dat we alleen geld geven of boodschappenpakketten uitdelen. We denken ook mee met mensen die het financieel moeilijk hebben en wijzen hen op regelingen van de burgerlijke gemeente waarvan ze gebruik kunnen maken.”

Op welke manier is de diaconie nog meer actief in Harderwijk?
„We hebben een paar keer een project gedaan met stichting Present, onder meer samen met een jeugdvereniging. Present helpt mensen die geen sociaal netwerk hebben bij concrete klussen. Zo hebben we mensen uit de Zeebuurt helpen verhuizen en een heg geknipt van iemand die verslaafd was.
In december geven we als diaconie een kerstpakket aan dak- en thuislozen die hulp krijgen van stichting Ontmoeting in Harderwijk. Als het azc in onze stad open gaat, willen we ook graag de asielzoekers die daar komen, ondersteunen.
Onze diaconie neemt ook deel aan het GDO, het gemeentelijk diaconaal overleg. Dat is een platform waarin diaconieën van verschillende kerken in Harderwijk vertegenwoordigd zijn.”

Welke doelen binnen en buiten Harderwijk steunt de diaconie financieel?
„We stellen elk jaar een collecterooster vast. Daarbij zoeken we naar een spreiding van diaconale doelen dichtbij en ver weg. We collecteren voor organisaties die in Harderwijk actief zijn, zoals Present en Ontmoeting. Daarnaast maken we elk jaar een keus uit de projecten van onze landelijke deputaten diaconaat. Denk bijvoorbeeld aan steun voor het opzetten van een weeshuis of schooltje in Afrika of het sponsoren van microkredieten in Egypte. We streven naar een spreiding over de diverse werelddelen.”

Hoe kunnen gemeenteleden zich op diaconaal terrein inzetten?
„Ze kunnen bijvoorbeeld meedoen aan projecten van Present en daarmee iets betekenen voor mensen buiten de kerk, of vrijwilliger worden in het azc. Ik zie ook dat gemeenteleden buiten de diaconie om elkaar regelmatig helpen waar dat nodig is, bijvoorbeeld door voor iemand te koken of huishoudelijke taken te doen. Ook coördineert een gemeentelid de actie ”Broodnodig” van de plaatselijke voedselbank. Iedereen kan hiervoor elke week een product meenemen naar de kerk, zoals macaroni, vruchtensap of wasmiddel.”

Wat vindt u het mooiste van het diaconale werk?
„Het mooiste vind ik dat je iets kunt doen voor mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, bijvoorbeeld op financieel gebied, vanwege problemen met de gezondheid of eenzaamheid. Daarmee draag je concreet bij aan het welbevinden van mensen.”

Welke Bijbelgedeelte spreekt u vooral aan als het over diaconaat gaat?
„Psalm 127 vind ik heel mooi: Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Dat kun je op veel zaken betrekken, en zeker ook op het diaconale werk.”    (Juni 2016)

slidepageslider3_1400pxDiaken Marco Bas: „Het mooiste vind ik dat je iets kunt doen voor mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben.”

Voor meer info over diaconaat kunt u ook terecht op http://www.cgk.nl