De Zaaier

Jeugdwerk

Jeugdpastoraat

Binnen onze gemeente is er een team jeugdpastoraat. Jeugdpastoraat wordt uitgevoerd door de jeugdouderling en de jeugdconsulenten. Ze vormen samen een team dat in overleg met de predikant en wijkouderlingen, jongeren van 12 t/m 25 jaar pastoraal begeleidt. Juist in deze tijd is het belangrijk dat er aandacht voor hen is, begrip voor de vragen waar zij mee kunnen zitten en aandacht van mensen die hen in hun belevingswereld proberen aan te voelen en te begrijpen.

Pastor betekent Herder. De Here Jezus is de Goede Herder. En in de kerk mogen mensen die pastorale zorg geven, dat doen in opdracht van de Here Jezus. Wij willen dat graag doen. Als jongere tussen de 12 en de 25 jaar, zul je ons vast een keer spreken. En als je zelf ergens mee zit, maakt niet uit wat, neem dan even contact met een van ons op. We zijn er voor jou en willen ook graag naar je luisteren. Onze namen staan hieronder en staan ook op de achterkant van elke “Ontmoeting”.


Johan Hazenberg – Jeugdouderling 

Zou je jezelf kunnen voorstellen?
“Ik ben Johan Hazenberg en 30 jaar oud. Ruim vier jaar ben ik met Henriëtte getrouwd en samen hebben we een zoon die heet Levy. Ik houd van sporten. Zo doe ik aan hardlopen, racefietsen en voetballen. Andere sporten mag ik ook graag doen.

Doordeweeks ben ik werkzaam in het cluster 4 onderwijs. Twee dagen in de week sta ik voor een bovenbouwgroep in het voortgezet onderwijs. De andere dagen houd ik me bezig met stage- en uitstroomcoördinatie binnen onze cluster 4 afdeling. Op cluster 4 zitten vooral leerlingen met gedrags-leerproblematiek. Denk daarbij vooral aan autisme, ADHD enzovoort. Eigenlijk zijn dit leerlingen die niet kunnen meekomen met het reguliere onderwijs wat aangeboden wordt in Nederland.”

Wat betekent het geloof voor jou in de dagelijkse praktijk?
“Het geloof betekent veel voor mij. Het is een houvast en steun, die ik bij niemand anders kan krijgen. Zowel op mooie als minder leuke momenten weet ik dat ik altijd naar God kan gaan. Om hem te danken voor het goede, maar ook te vragen om hulp en kracht als het minder goed gaat.
God wijst mij een weg en als instrument in Zijn handen mag ik hier dienen op aarde. Dit in mijn gezin, werk, kerk of waar dan ook.”

Wat is je algemene indruk van de jeugd in onze kerk? Zijn ze betrokken in de gemeente en veel met het geloof bezig of zie je juist het tegenovergestelde?
“De jeugd in onze kerk is betrokken en actief. Ik zie dat veel op catechisatie komen of  die altijd naar de vereniging gaan. Wel merk ik dat er ‘snel’ afgezegd wordt, omdat er dan andere dingen zijn. Dat vind ik jammer, omdat juist het geloof (gemeenschap met anderen in het geloof en hieruit onderwijs ontvangen) het allerbelangrijkste is hier op aarde. Ook de ouderen hebben hierin een taak.

Ook merk ik dat een aantal het mooi weet te zeggen, maar de daden soms achterwege blijven. Hoe echt is je geloof? Weet je echt wie Jezus is voor jou in het geloof? Geloof is niet makkelijk en niet moeilijk. Maar het geeft wel een verandering in je leven.”

Vind je dat onze gemeente de jeugd genoeg in het vizier heeft?
“Kan altijd beter. Vooral de hoeveelheid mensen die zich willen inzetten voor jeugdwerk. We hebben het allemaal druk en zijn met van alles bezig, maar alstublieft: doe wat in kerkelijk werk! Degenen die het werk doen, hebben het ook druk. Laten we samen gemeente zijn.

Er is genoeg voor de jeugd. Misschien wel te veel naast al de andere dingen die jongeren hebben in hun leven. Ik wil er naar gaan kijken hoe we kunnen verbinden en de jeugd betrokken houden. Wat hierbij natuurlijk ook meespeelt is kerkverlating, verschillende scholen enzovoort.”

Wat kunnen ouderen volgens jou leren van de jeugd binnen onze gemeente?
“Jongeren passen zich sneller aan, zijn kritischer, maar denken wel mee. Ik merk soms wat ‘starheid’ bij ouderen. We doen dit al jaren zo…daarom moet het zo blijven. De jeugd denkt hierover na en vraagt wat de argumenten zijn waarom iets zo gebeurt. De vraag is of ‘omdat we het altijd zo doen’ een argument is. Als je bij jongeren goede argumenten hebt (ook al zijn ze het er misschien niet mee eens), accepteren ze wel hoe iets loopt. Dat vind ik wel een aandachtspunt voor de ouderen.”

En wat kunnen jongeren juist leren van de ouderen?
“De kennis. Ik schrik ervan wat de jongeren echt weten vanuit de Bijbel. Soms is dat zeer weinig. Ouderen hebben die kennis wel. Weet wat je gelooft!”

Welke dingen zou je als jeugdouderling graag willen veranderen?
“Ik hoop dat we jongeren meer betrekken in de kerk(dienst). Dat kan met invulling van liturgie, maar ook met andere dingen. We moeten als gemeente kerk zijn. Jong en oud.

Verder hoop ik dat ik contact houd met de jeugd. In mijn optiek stond vroeger (bij mij) de jeugdouderling wat verder van mij als jongere af. Ik hoop dat niet te zijn, maar dat ze me durven aan te spreken en dat we samen ook gesprekken kunnen hebben of dingen kunnen doen.”

 Hoe wil je jongeren uit onze kerk betrekken bij de kerk en het geloof?
“Allereerst door ze ‘voor’ te leven. Laten zien wat het geloof voor mij inhoudt (in woorden en werken). Ik mag hierin een instrument zijn van God, ondanks mijn zonden. Ik hoop dat ze allemaal Jezus leren kennen als hun persoonlijke Zaligmaker. Met kerkelijke activiteiten om samen dit geloof te delen en hierin te groeien.”

Veel jongeren zitten op sociale media. Hoe wil je deze kanalen inzetten om de jeugd binnen of buiten de kerk te bereiken?
“Haha… ik heb daarom maar een account op Facebook gemaakt, zodat ik dingen kan delen (evenementen) via Facebook. Dus zoek me op en dan weet je wat er speelt en of gaat komen. Activiteiten, jongerenavonden enzovoort.

Ohja…mocht je vragen hebben of opmerkingen…geef aan of je een gesprek wil. Dit kan door een persoonlijk berichtje via mobiel, Facebook of mail. Ik sta daar zeker open voor!”

 Contact? Mail dan naar: jeugdouderling@cgkdezaaier.nl

 

Joost Mol –  Jeugdouderling pastoraat 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Wat ik mooi vind aan de taak van ‘jeugdouderling pastoraat’, is dat het heel dicht bij de jongeren zelf staat. Ik ga in gesprek met jongeren en praat over geloofs- of levensvragen. Op deze manier kan ik echt wat betekenen voor de jongeren in onze gemeente en weet ik wat er leeft.

Mijn belangrijkste taak is het verlenen van pastorale zorg aan de jongeren binnen onze gemeente. De focus ligt op de tieners. Samen met de jeugdconsulenten ga ik in gesprek met de jongeren uit de gemeente.

Wat ik leuk vind om te doen, is genieten van ons gezin en van de gezelligheid met familie en vrienden. Daarnaast doe ik verschillende sporten, waarvan voetbal het meest. Muziek maken is ook iets waar ik veel plezier aan beleef. Van het spelen op m’n gitaar kan ik ontzettend genieten.”

 Contact? Mail dan naar:

Marjoleine Bosch – Jeugdconsulente 

“Als jongeren soms de kerk verlaten, en daarmee de Heere de rug toekeren, realiseren ze zich niet goed hoeveel rijkdom ze daarmee kwijtraken. Het besef dat ze iets vaarwel zeggen dat onmisbaar is, is belangrijk om hen bij te brengen.

Als je de warmte van het Evangelie wilt uitdragen, is het goed dat je hun leefwereld begrijpt. Jongeren hoop ik dus te bereiken door een beetje dichterbij hun leefwereld te komen en mee te denken met wat ze bezighoudt. Zo ontstaan er leuke contacten en zinvolle banden. 

Ik houd erg van hardlopen, fietsen en wandelen. Ook schoonmaken en ordenen is aan mij besteed. Daarnaast maak ik graag tijd om bijvoorbeeld de betogen van Augustinus te lezen. Daarbij kijk ik Engelse en Scandinavische detectives en ook muziek is aanwezig in mijn leven.” 

 

 

 Contact? Mail dan naar: bosch_m@hotmail.com


Handige links

Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken

Andere christelijke jongeren organisaties